ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20172018

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

AKTUÁLNE INFO Info arrow
Oznam OŽaZ 14.09.2018

Dňa 17.09. 2018 ( pondelok ), sa žiaci druhého stupňa zúčastnia OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ). Stretnutie žiakov druhého stupňa je o 8.30 hod. na školskom ihrisku. Žiaci prvého stupňa navštívia Ekocentrum Holá Hora. Stretnutie žiakov prvého…

Dňa 17.09. 2018 ( pondelok ), sa žiaci druhého stupňa zúčastnia OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ). Stretnutie žiakov druhého stupňa je o 8.30 hod. na školskom ihrisku. Žiaci prvého stupňa navštívia Ekocentrum Holá Hora. Stretnutie žiakov prvého stupňa rovnako ako v bežný vyučovací deň.

VÁŽENÍ RODIČIA, POZÝVAME VÁS NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE dňa 11. 9. 2018 (utorok) so začiatkom o 16:30 hod. v ŠJ (školská jedáleň).

VÁŽENÍ RODIČIA, POZÝVAME VÁS NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE dňa 11. 9. 2018 (utorok) so začiatkom o 16:30 hod. v ŠJ (školská jedáleň).

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Riaditeľ oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 o 9.00 hod. v športovej hale školy.

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Riaditeľ oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 o 9.00 hod. v športovej hale školy.

» NEPREHLIADNITE

Krúžková činnosť 2018/2019

Oznamujeme rodičom, ktorých deti sa stravujú v školskej jedálni, že od 01.10.2018 dochádza k zmene spôsobu úhrad za stravu. Z dôvodu, že od 25.05.2018 platí nové všeobecné nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. nebude možne uhrádzať poplatky za stravu poštovými poukážkami ani platbami v hotovosti. Platby bude možné uhrádzať iba trvalým príkazom, internetbankingom alebo priamym vkladom na účet. Pokyny k tejto zmene, všetky informácie aj so zápisným lístkom stiahnete nižšie. …

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NAJNOVŠIE OZNAMY
Čítankovo 24.09.2018

Prečo čítať knihy??? Nielenže si pri nich oddýchneme, ale nám aj otvárajú bránu k múdrosti a robia nás lepšími ľuďmi.   Aj z týchto dôvodov vzniklo na 1. stupni našej školy  ČÍTANKOVO. Slúži všetkým žiakom 1. stupňa, ktorí chcú ...

Ukončenie školského roka 2018 vo fotografii.

LEGOBOT 2018 23.06.2018

Dňa 14. 6. 2018 sa pod záštitou primátorky mesta Prešova, Ing. Andrey Turčanovej, uskutočnila v priestoroch OC Eperia v Prešove súťaž Legobot.  Viac o tejto súťaži sa môžete dočítať na pár riadkov nižšie, v článku z Prešovského večerníka. Reprezentovať našu školu boli títo žiaci: Karin Kužmová, Miroslava Sinaiová, Kristián Šalata, Daniel Šichula, Oliver Ondrija a Adam Pliška. Svoju školu reprezentovali veľmi úspešne.  Oliver Ondrija a Adam Pliška získali - 1. miesto v disciplíne Rescuebot…

Od 22.6.2018 do 28.6.2018 vyučovanie bude prebiehať formou triednických hodín. Vyučovanie na 1. a 2.stupni končí 4.vyučovacou hodinou o 11:40. ŠKD funguje v bežnom režime. Dňa 29.6.2018( piatok) ŠKD bude v prevádzke do 11:00. Školská jedáleň bude 29.6.2018 (piatok) v prevádzke od 10.00 do 12.00 hod.

V mesiaci jún sme absolvovali týždenný pobyt v nádhernom prostredí na Floriho chate v Mníchovskom potoku. Počasie nám prialo, naplno sme využívali všetko, čo nám areál ponúkal.

» zobraziť staršie novinky