ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 2162017

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 23.5.2017 (utorok) o 16.30 hod. v jednotlivých triedach. Zástupcovia jednotlivých tried (triedny dôverníci) sa stretnú v zborovni školy o 15:30 hod. 

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2017/2018, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2017.

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Žiaci a učitelia našej školy ukázali, že im záleží na ochrane životného prostredia aj zberom odpadovej fólie - hliníka. Ako sme obstáli v súťaži „Hliníkový skarabeus“ medzi viacerými prešovskými školami vidíte sami. Paráda! Ďakujeme všetkým zapojeným, najmä triede 3.B, 3.A a 5.A.

Dňa 05.05.2017 sa uskutočnil I. ročník šachovej ligy žiakov a žiačok základných škôl, ktorý organizovala Základná škola Sibírska 42 v Prešove a samozrejme nechýbali ani zástupcovia odboru školstva mesta Prešov PaedDr. J. Muránsky a PaedDr. J. Semivanová, pretože tento prvý ročník šachovej ligy sa niesol v znamení 770.výročia mesta Prešov.

V stredu 10. mája sa žiaci 1.stupňa v rámci blokového vyučovania venovali tvorivým aktivitám, ktoré boli zamerané na financie. Na jednotlivých predmetoch sa žiaci venovali témam ako sú chudoba, bohatstvo, životné potreby, sporenie, finančný rozpočet rodiny, základné ľudské hodnoty. Netrdičné vyučovanie prebiehalo prostredníctvom prezentácií, didaktických hier, projektov, aktivít s pracovnými listami.

Okrem rôznych aktivít ku svetovému dňu Zeme na našej škole, sa žiaci 5. a 6. ročníkov zúčastnili regionálnych lesníckych dní priamo v meste.

Na veľmi peknom 1. mieste v obvodnom kole Pytagoriády sa umiestnila naša žiačka 5. ročníka Alexandra Lichvárová. Tešíme sa a srdečne blahoželáme! Našu školu reprezentovali aj žiaci Daniel Foltín 6.B a Katarína Štovaníková 8.A.

» zobraziť staršie novinky