Stará stránka školy

Čo ste nenašli na tejto novej stránke,nájdete ešte do 1.6.2016 na starej stránke školy.

Stačí kliknúť SEM - STARÁ STRÁNKA ŠKOLY

ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 2152016

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

AKTUÁLNE INFO Info arrow
Flash novinka 03.11.2014

Nová stránka školy je spustená v testovacom režime od 1.5.2016. Ďalšie úpravy a doplnenia budú prebiehať priebežne. V prípade nejakých problémov, prejdite na starú stránku. Ďakujeme za pochopenie.

Nová stránka školy je spustená v testovacom režime od 1.5.2016. Ďalšie úpravy a doplnenia budú prebiehať priebežne. V prípade nejakých problémov, prejdite na starú stránku. Ďakujeme za pochopenie.

Aj keď sa blíži koniec školského roka na škole Sibírskej tomu nič nenasvedčuje, ....

Aj keď sa blíži koniec školského roka na škole Sibírskej tomu nič nenasvedčuje, ....

» NEPREHLIADNITE

Vážení rodičia, Poštové poukážky za mesiac September si môžete vyzdvihnúť už od 30.08.2016. Potrebné je ich uhradiť do 01.09.2019 a priniesť ustrižok o úhrade.

Zoznamy žiakov prvého ročníka v jednotlivých triedach.

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom školskej telocvične v školskom roku 2016/2017, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Počas letných prázdnin bude areál školy sprístupnený verejnosti v čase: od 10:00 do 20:00.

Rozlúčka so školským rokom 2015/2016 vo fotografii.

Od 1. 7. do 4. 9. 2016 sú letné prázdniny. Všetkým žiakom prajeme veľa príjemných chvíľ plných oddychu. Činnosť ŠKD počas prázdnin bude prerušená. Riaditeľstvo školy.

101 žiakov I. stupňa sa zúčastnilo pobytu v Škole v prírode - Ždiar, hotel Magura v termíne od 20.6. 2016 do 24.6.2016. Doprevádzalo ich osem  p. učiteliek a zdravotná sestra, ktoré na nich dohliadali, organizovali rôzne zaujímavé i zábavné aktivity, ale aj ošetrovali drobné odreninky. 

Aj tohto roku deviataci pokračujú v tradícii výsadby drevín, ktoré symbolizujú ich pôsobenie na škole.

» zobraziť staršie novinky