ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20172018

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

AKTUÁLNE INFO Info arrow
Oznam OŽaZ 14.09.2018

Dňa 17.09. 2018 ( pondelok ), sa žiaci druhého stupňa zúčastnia OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ). Stretnutie žiakov druhého stupňa je o 8.30 hod. na školskom ihrisku. Žiaci prvého stupňa navštívia Ekocentrum Holá Hora. Stretnutie žiakov prvého…

Dňa 17.09. 2018 ( pondelok ), sa žiaci druhého stupňa zúčastnia OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ). Stretnutie žiakov druhého stupňa je o 8.30 hod. na školskom ihrisku. Žiaci prvého stupňa navštívia Ekocentrum Holá Hora. Stretnutie žiakov prvého stupňa rovnako ako v bežný vyučovací deň.

VÁŽENÍ RODIČIA, POZÝVAME VÁS NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE dňa 11. 9. 2018 (utorok) so začiatkom o 16:30 hod. v ŠJ (školská jedáleň).

VÁŽENÍ RODIČIA, POZÝVAME VÁS NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE dňa 11. 9. 2018 (utorok) so začiatkom o 16:30 hod. v ŠJ (školská jedáleň).

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Riaditeľ oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 o 9.00 hod. v športovej hale školy.

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Riaditeľ oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 o 9.00 hod. v športovej hale školy.

» NEPREHLIADNITE

Krúžková činnosť 2018/2019

Oznamujeme rodičom, ktorých deti sa stravujú v školskej jedálni, že od 01.10.2018 dochádza k zmene spôsobu úhrad za stravu. Z dôvodu, že od 25.05.2018 platí nové všeobecné nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. nebude možne uhrádzať poplatky za stravu poštovými poukážkami ani platbami v hotovosti. Platby bude možné uhrádzať iba trvalým príkazom, internetbankingom alebo priamym vkladom na účet. Pokyny k tejto zmene, všetky informácie aj so zápisným lístkom stiahnete nižšie. …

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Ukončenie školského roka 2018 vo fotografii.

LEGOBOT 2018 23.06.2018

Dňa 14. 6. 2018 sa pod záštitou primátorky mesta Prešova, Ing. Andrey Turčanovej, uskutočnila v priestoroch OC Eperia v Prešove súťaž Legobot.  Viac o tejto súťaži sa môžete dočítať na pár riadkov nižšie, v článku z Prešovského večerníka. Reprezentovať našu školu boli títo žiaci: Karin Kužmová, Miroslava Sinaiová, Kristián Šalata, Daniel Šichula, Oliver Ondrija a Adam Pliška. Svoju školu reprezentovali veľmi úspešne.  Oliver Ondrija a Adam Pliška získali - 1. miesto v disciplíne Rescuebot…

Od 22.6.2018 do 28.6.2018 vyučovanie bude prebiehať formou triednických hodín. Vyučovanie na 1. a 2.stupni končí 4.vyučovacou hodinou o 11:40. ŠKD funguje v bežnom režime. Dňa 29.6.2018( piatok) ŠKD bude v prevádzke do 11:00. Školská jedáleň bude 29.6.2018 (piatok) v prevádzke od 10.00 do 12.00 hod.

V mesiaci jún sme absolvovali týždenný pobyt v nádhernom prostredí na Floriho chate v Mníchovskom potoku. Počasie nám prialo, naplno sme využívali všetko, čo nám areál ponúkal.

Oznam jedálne 19.06.2018

Prosím stravníkov, ktorí sa budú chcieť odhlasovať z obeda na dni 27-28-29.06.2018/tj. streda,štvrtok, piatok/, aby tak urobili do 26.06.2018. Z dôvodu finančnej uzávierky, po tomto termíne už odhlasovanie nebude možne. Ďakujem Kalatová Eva, ved.škol.jedálne

» zobraziť staršie novinky