ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20172018

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

AKTUÁLNE INFO Info arrow

Veľkonočné prázdniny sú v termíne od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začína v stredu - 04.04.2018 . Počas veľkonočných prázdnin športová hala a ŠKD budú mimo prevádzky. Žiaci boli poučení o BOZ počas…

Veľkonočné prázdniny sú v termíne od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začína v stredu - 04.04.2018 . Počas veľkonočných prázdnin športová hala a ŠKD budú mimo prevádzky. Žiaci boli poučení o BOZ počas veľkonočných prázdnin.

Riaditeľ základnej školy oznamuje, že udeľuje dňa 28.3.2018 (streda) riaditeľské voľno. Dňa 28.3.2018 bude športová hala ZATVORENÁ !!!

Riaditeľ základnej školy oznamuje, že udeľuje dňa 28.3.2018 (streda) riaditeľské voľno. Dňa 28.3.2018 bude športová hala ZATVORENÁ !!!

» NEPREHLIADNITE

Od 30.4.2018 do 2.5.2018 bude športová hala našej školy zatvorená !!! 30.4.2018 - z dôvodu riaditeľského voľna 1.5.2018 - 2.5.2018 - z dôvodu Majstrovstiev SR žiakov a žiačok v stolnom tenise. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Dňa 3.5.2018 ( štvrtok ) sa uskutoční Rodičovské združenie - formou konzultačných hodín v čase od 15:00 do 17:00 hod.

Riaditeľ základnej školy Mgr. Vladimír Lukáč oznamuje, že na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 dňa 30. 04. 2018 ( pondelok ) udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2018/2019, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2018.

Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v ŠSZ (ŠJ) ZŠ Sibírska, že došlo k zrušeniu telefónneho čísla pevnej linky. Od 5.3. platí telefónne číslo 0948 297 751

» NAJNOVŠIE OZNAMY

22. apríl je dátumom, ktorý si ľudia na celom svete už od roku 1970 pripomínajú ako Deň Zeme. Ekologicky zameranú akciu usporiadala naša škola v pondelok 23.4. Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa zapojili do každoročnej súťaže v zbere hliníkovej odpadovej fólie ....

22. apríl je dátumom, ktorý si ľudia na celom svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú ako Deň Zeme. Ekologicky zameranú akciu tak ako po minulé roky 23.4.2018 usporiada aj naša škola. Žiaci spolu s ich učiteľmi pri tejto príležitosti pripravia rôzne environmentálne aktivity. ...

Dňa 4.4.2018 sa uskutočnil slávnostný zápis do 1. ročníka našej ZŠ. Dieťa je možné zapísať do 30.4.2018.  V zmysle legislatívy riaditeľ školy pošle rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do 1. ročníka do 15. júna 2018.

Názov predmetu zákazky: Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa. Viac v odkaze ...

Prváci v knižnici 22.03.2018

V marci navštívili naši prváci knižnicu P.O. Hviezdoslava, ktorá sa nachádza na sídlisku Sekčov.

» zobraziť staršie novinky