ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20172018

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Gréckokatolícke náboženstvo: Pondelok–8.vyuč.h.(14.45 h.–15.30 h.) Evanjelické náboženstvo: Utorok – 8.vyuč.h.(14.45 h.–15.30 h.)

Oznamujeme rodičom, ktorých deti sa stravujú v školskej jedálni, že od 01.10.2018 dochádza k zmene spôsobu úhrad za stravu. Z dôvodu, že od 25.05.2018 platí nové všeobecné nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. nebude možne uhrádzať poplatky za stravu poštovými poukážkami ani platbami v hotovosti. Platby bude možné uhrádzať iba trvalým príkazom, internetbankingom alebo priamym vkladom na účet. Pokyny k tejto zmene, všetky informácie aj so zápisným lístkom stiahnete nižšie. …

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Mesiac október je pre našich tretiakov výnimočný. Pýtate sa prečo?  Naši tretiaci vedia, že školské lavice a učebnice vystrieda voda v bazéne, plávacie dosky a kopec nových zážitkov. ...

V tomto školskom roku majú žiaci našej školy opäť možnosť zdokonaľovať svoje technické a programátorské zručnosti pri práci s LEGObotmi. Máme k dispozícií 5 robotov, ktoré sme získali vďaka podpore od neziskovej organizácií Eductech a SPŠ elektrotechnickej v Prešove.

Slávnostné otvorenie nového školského roka vo fotografii.

Pokyny pre účastníkov 10. ročníka Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia 2018

Trojdňový knižničný festival Prešov číta rád, ktorý sa konal v dňoch 26.9.-28.9.2018, ponúkol množstvo sprievodných podujatí. Jeho 13. ročník organizovala Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove. Každý rok sa snažia v ....

» zobraziť staršie novinky