ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20172018

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

AKTUÁLNE INFO Info arrow

Veľkonočné prázdniny sú v termíne od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začína v stredu - 04.04.2018 . Počas veľkonočných prázdnin športová hala a ŠKD budú mimo prevádzky. Žiaci boli poučení o BOZ počas…

Veľkonočné prázdniny sú v termíne od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začína v stredu - 04.04.2018 . Počas veľkonočných prázdnin športová hala a ŠKD budú mimo prevádzky. Žiaci boli poučení o BOZ počas veľkonočných prázdnin.

Riaditeľ základnej školy oznamuje, že udeľuje dňa 28.3.2018 (streda) riaditeľské voľno. Dňa 28.3.2018 bude športová hala ZATVORENÁ !!!

Riaditeľ základnej školy oznamuje, že udeľuje dňa 28.3.2018 (streda) riaditeľské voľno. Dňa 28.3.2018 bude športová hala ZATVORENÁ !!!

» NEPREHLIADNITE

Základné potreby pre žiakov podľa jednotlivých ročníkov. Každá strana predstavuje jeden ročník.

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2018/2019, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2018.

Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v ŠSZ (ŠJ) ZŠ Sibírska, že došlo k zrušeniu telefónneho čísla pevnej linky. Od 5.3. platí telefónne číslo 0948 297 751

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Vo štvrtok 17. mája sa žiaci 1.stupňa v rámci blokového vyučovania venovali  tvorivým aktivitám, ktoré boli zamerané na financie. Na jednotlivých predmetoch sa žiaci venovali ...

Po roku opäť úspech! Žiaci a učitelia našej školy opäť ukázali, že im záleží na ochrane životného prostredia aj zberom odpadovej fólie - hliníka. Ako sme obstáli ...

Zber papiera 15.05.2018

Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým deťom, pani učiteľkám, vychovávateľkám, strýkom, ujom, babkám, dedkom a susedom.... ,že nám pomohli so zberom v ktorom sme nazbierali 6 915,5 kg papiera. UMIESTNENIA:

Oznam 04.05.2018

Dňa 7.5. 2018 ( pondelok ), sa žiaci druhého stupňa zúčastnia OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ). Stretnutie žiakov druhého stupňa je o 8.30 hod. na školskom ihrisku.

Tohoročný fašiangový karneval sme z dôvodu chrípkových prázdnin museli presunúť na netradičný termín – začiatok jari...

» zobraziť staršie novinky