ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20172018

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

AKTUÁLNE INFO Info arrow

Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov ...

Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov ...

» NEPREHLIADNITE

Vážení rodičia a priatelia školy, Aj v tomto školskom roku je možné pomôcť Vašim deťom darovaním 2% resp. 3% zaplatenej dane! Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % budú prostredníctvom Rodičovského združenia použité na zlepšenie materiálneho vybavenia našich žiakov. O použití finančných prostriedkov rozhodne Rodičovská rada.

Jarné prázdniny 20.02.2018

Jarné prázdniny sú v termíne od 26.2.2018 (pondelok) do 02.3.2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začína v pondelok - 05.03.2018. Počas jarných prázdnin športová hala bude mimo prevádzky. Žiaci boli poučení o BOZ počas jarných prázdnin.

Hlavné testovanie sa uskutoční 21.marca 2018 (streda). V tomto školskom roku budú žiaci písať testy v nasledovnom poradí: ● matematika – 60 min. ● slovenský jazyk a literatúra – 60 min.

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Pani vychovávateľky ŠKD v spolupráci s vedením školy, hospodárskym úsekom, rodinnými príslušnikmi a pani učiteľkou Poráčovou vytvorili príjemné prostredie deťom ŠKD na popoludňajší oddych. Deti ho môžu využívať ako čitateľský kútik, na počúvanie hudby, alebo zabaviť sa spoločenskými hrami.

Zimné radovánky 20.02.2018

Aj keď pani Zima ešte nepovedala svoje posledné slovo, aj tak nám v tomto roku nenadelila toľko radosti koľko by sme si priali. Napriek tomu sme v ŠKD využili jej bielu perinku na sánkovanie, bobovanie a stavanie snehuliakov. Držte nám palce, aby sme využili jej studenú náruč čo najdlhšie...

Pred týždňom navštívili našich prvákov v rámci spolupráce predškoláci z MŠ Čergovskej.  Naši žiaci sa  tešili na malých kamarátov, ale aj ......

Všetkovedko 05.02.2018

Deti majú v sebe prirodzenú túžbu učiť sa, poznávať svet a radi svoje vedomosti a skúsenosti prezentujú svojmu okoliu. VŠETKOVEDKO im ponúka  jedinečnú šancu ukázať  v celoslovenskej vedomostnej súťaži, čo všetko  o svete vedia a popritom  sa v hravej súťažnej  atmosfére naučiť niečo nové. Do súťaže sa dňa 30.11. zapojilo viac ako 20 470 detí z celého Slovenska. V tvorivej atmosfére si žiaci  našej školy vyskúšali či sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. Život…

Dňa 2. februára 2018 ( piatok ) budú Polročné prázdniny. V tomto čase budú ŠKD a naša športová hala zatvorené ! Nástup žiakov do školy je v pondelok 5. februára 2018.

» zobraziť staršie novinky