ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 2152016

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

Stará stránka školy

Čo ste nenašli na tejto novej stránke,nájdete ešte do 1.6.2016 na starej stránke školy.

Stačí kliknúť SEM - STARÁ STRÁNKA ŠKOLY

AKTUÁLNE INFO Info arrow
Flash novinka 03.11.2014

Nová stránka školy je spustená v testovacom režime od 1.5.2016. Ďalšie úpravy a doplnenia budú prebiehať priebežne. V prípade nejakých problémov, prejdite na starú stránku. Ďakujeme za pochopenie.

Nová stránka školy je spustená v testovacom režime od 1.5.2016. Ďalšie úpravy a doplnenia budú prebiehať priebežne. V prípade nejakých problémov, prejdite na starú stránku. Ďakujeme za pochopenie.

Aj keď sa blíži koniec školského roka na škole Sibírskej tomu nič nenasvedčuje, ....

Aj keď sa blíži koniec školského roka na škole Sibírskej tomu nič nenasvedčuje, ....

» NEPREHLIADNITE
Príspevok ZRPŠ 17.09.2016

Pripomíname údaje potrebné na zaplatenie príspevku ZRPŠ.

Oznam 13.09.2016

Dňa 14.9.2016 sa 1. stupeň zúčastní didaktických hier v prírode a 16.9.2016 sa II. stupeň zúčastní OŽaZ.

Školský rok 2016/2017 na našej škole slávnostne otvorila primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová. Spolu s riaditeľom školy popriala všetkým zamestnancom a žiakom úspešný štart do nového školského roka.

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Kurz OŽaZ cieľavedome pôsobí na fyzické, psychické, intelektuálne vlastnosti žiakov. OŽaZ prispieva ........

Dňa 14.9.2016 sa všetci žiaci I.stupňa zúčastnili Didaktických športových hier v dopoludňajších hodinách. Pomocnú ruku pri tvorbe a realizácii športových aktivít ponúkla  CFT Academy.

Škola hrou 09.09.2016

Aj takýmto prekvapením potešili učitelia svojich žiakov ... prestávky môžu tráviť hrou a zábavou

Aj v šk. roku 2016/2017 sa pre chlapcov a dievčatá tunajšej školy otvára krúžok stolného tenisu /ping-pongu/

Môžeš sa pridať. MF Flowers otvára pobočku aj na našej škole.

» zobraziť staršie novinky