ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20172018

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

AKTUÁLNE INFO Info arrow

Veľkonočné prázdniny sú v termíne od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začína v stredu - 04.04.2018 . Počas veľkonočných prázdnin športová hala a ŠKD budú mimo prevádzky. Žiaci boli poučení o BOZ počas…

Veľkonočné prázdniny sú v termíne od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začína v stredu - 04.04.2018 . Počas veľkonočných prázdnin športová hala a ŠKD budú mimo prevádzky. Žiaci boli poučení o BOZ počas veľkonočných prázdnin.

Riaditeľ základnej školy oznamuje, že udeľuje dňa 28.3.2018 (streda) riaditeľské voľno. Dňa 28.3.2018 bude športová hala ZATVORENÁ !!!

Riaditeľ základnej školy oznamuje, že udeľuje dňa 28.3.2018 (streda) riaditeľské voľno. Dňa 28.3.2018 bude športová hala ZATVORENÁ !!!

» NEPREHLIADNITE

Úradné hodiny na škole od 2.7.2018 do 6.7.2018 budú v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Základné potreby pre žiakov podľa jednotlivých ročníkov. Každá strana predstavuje jeden ročník.

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2018/2019, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2018.

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Ukončenie školského roka 2018 vo fotografii.

LEGOBOT 2018 23.06.2018

Dňa 14. 6. 2018 sa pod záštitou primátorky mesta Prešova, Ing. Andrey Turčanovej, uskutočnila v priestoroch OC Eperia v Prešove súťaž Legobot.  Viac o tejto súťaži sa môžete dočítať na pár riadkov nižšie, v článku z Prešovského večerníka. Reprezentovať našu školu boli títo žiaci: Karin Kužmová, Miroslava Sinaiová, Kristián Šalata, Daniel Šichula, Oliver Ondrija a Adam Pliška. Svoju školu reprezentovali veľmi úspešne.  Oliver Ondrija a Adam Pliška získali - 1. miesto v disciplíne Rescuebot…

Od 22.6.2018 do 28.6.2018 vyučovanie bude prebiehať formou triednických hodín. Vyučovanie na 1. a 2.stupni končí 4.vyučovacou hodinou o 11:40. ŠKD funguje v bežnom režime. Dňa 29.6.2018( piatok) ŠKD bude v prevádzke do 11:00. Školská jedáleň bude 29.6.2018 (piatok) v prevádzke od 10.00 do 12.00 hod.

V mesiaci jún sme absolvovali týždenný pobyt v nádhernom prostredí na Floriho chate v Mníchovskom potoku. Počasie nám prialo, naplno sme využívali všetko, čo nám areál ponúkal.

Oznam jedálne 19.06.2018

Prosím stravníkov, ktorí sa budú chcieť odhlasovať z obeda na dni 27-28-29.06.2018/tj. streda,štvrtok, piatok/, aby tak urobili do 26.06.2018. Z dôvodu finančnej uzávierky, po tomto termíne už odhlasovanie nebude možne. Ďakujem Kalatová Eva, ved.škol.jedálne

» zobraziť staršie novinky