» Krúžková činnosť 2017/2018

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Miesto

Basketbal hrou 1. - 4.r

Petričková

veľká telocvičňa

Knižnica

Vaľková

školská knižnica

Dekoratív 1. a 2.st.

Poráčová, Kozelová

učebňa výtvarnej výchovy

Folklórny krúžok

Šašková, Stracenská

zrkadlová miestnosť

Futbal 1.stupeň

Gombár

veľká telocvičňa

Futbal 2.stupeň

Gombár

veľká telocvičňa

Futbal CFT ACADEMY

Štuller

veľká telocvičňa

Florbal FBC Mikuláš

Sikorjak, Komínek

veľká telocvičňa

Hasičský krúžok

Feckanič

malá telocvičňa

Ruská konverzácia

Tilňáková

učebňa ruského jazyka

Mažoretky FLOWERS

Kozelová-Stredňáková

zrkadlová miestnosť

Pohybové hry 2.stupeň

Birnšteinová

veľká telocvičňa

Príprava na Testovanie 9 z MAT

Trojanovská

učebňa matematiky

Príprava na Testovanie 9 zo SJL

Petrovská

učebňa 9.B

Stolný tenis

Gábor

malá telocvičňa

Šachový krúžok

Lukáč

zborovňa

Športovo-pohybový 3.-4.roč.

Monoková

malá telocvičňa

Výtvarný krúžok

Lukáčová (Malicherová)

učebňa výtvarnej výchovy

LEGO krúžok - tvorivé stavebnice

Čech