» NOVINKY

Vážení rodičia a priatelia školy, Aj v tomto školskom roku je možné pomôcť Vašim deťom darovaním 2% resp. 3% zaplatenej dane! Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % budú prostredníctvom Rodičovského združenia použité na zlepšenie materiálneho vybavenia našich žiakov. O použití finančných prostriedkov rozhodne Rodičovská rada.

Jarné prázdniny 20.02.2018, Utorok

Jarné prázdniny sú v termíne od 26.2.2018 (pondelok) do 02.3.2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začína v pondelok - 05.03.2018. Počas jarných prázdnin športová hala bude mimo prevádzky. Žiaci boli poučení o BOZ počas jarných prázdnin.

Hlavné testovanie sa uskutoční 21.marca 2018 (streda). V tomto školskom roku budú žiaci písať testy v nasledovnom poradí: ● matematika – 60 min. ● slovenský jazyk a literatúra – 60 min.

Pani vychovávateľky ŠKD v spolupráci s vedením školy, hospodárskym úsekom, rodinnými príslušnikmi a pani učiteľkou Poráčovou vytvorili príjemné prostredie deťom ŠKD na popoludňajší oddych. Deti ho môžu využívať ako čitateľský kútik, na počúvanie hudby, alebo zabaviť sa spoločenskými hrami.

Zimné radovánky 20.02.2018, Utorok

Aj keď pani Zima ešte nepovedala svoje posledné slovo, aj tak nám v tomto roku nenadelila toľko radosti koľko by sme si priali. Napriek tomu sme v ŠKD využili jej bielu perinku na sánkovanie, bobovanie a stavanie snehuliakov. Držte nám palce, aby sme využili jej studenú náruč čo najdlhšie...

Návšteva z Materskej školy 05.02.2018, Pondelok

Pred týždňom navštívili našich prvákov v rámci spolupráce predškoláci z MŠ Čergovskej.  Naši žiaci sa  tešili na malých kamarátov, ale aj ......

Všetkovedko 05.02.2018, Pondelok

Deti majú v sebe prirodzenú túžbu učiť sa, poznávať svet a radi svoje vedomosti a skúsenosti prezentujú svojmu okoliu. VŠETKOVEDKO im ponúka  jedinečnú šancu ukázať  v celoslovenskej vedomostnej súťaži, čo všetko  o svete vedia a popritom  sa v hravej súťažnej  atmosfére naučiť niečo nové. Do súťaže sa dňa 30.11. zapojilo viac ako 20 470 detí z celého Slovenska. V tvorivej atmosfére si žiaci  našej školy vyskúšali či sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. Život prináša veľa situácií, kedy treba pracovať pod časovým tlakom a nezaváhať. Naši  žiaci to zvládli a zabojovali o titul VŠETKOVEDKO alebo VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Výsledky súťaže: .....

Polročné prázdniny 24.01.2018, Streda

Dňa 2. februára 2018 ( piatok ) budú Polročné prázdniny. V tomto čase budú ŠKD a naša športová hala zatvorené ! Nástup žiakov do školy je v pondelok 5. februára 2018.

Vážení rodičia deviatakov! 24.01.2018, Streda

Pozývame Vás na stretnutie s výchovným poradcom školy a vybranými zástupcami stredných škôl, na ktorom budete informovaní o postupe a termínoch podávania prihlášok na stredné školy našich deviatakov. Stretnutie sa bude konať 30.1.2018 /utorok/ o 17:00 v jedálni našej školy. Tešíme sa na Vašu účasť.                              

Na konci 1. polroka dňa 31.1.2018 žiaci škôl dostanú výpis klasifikácie za 1. polrok, nedostanú riadne vysvedčenia, ak o jeho vydanie písomne nepožiada zákonný zástupca žiaka.

1 2 3