» NOVINKY

V deň Testovania 5-2017 22.11.2017 stredu  vyučovanie pre žiakov 6.-9. ročníka začína 8:45. Žiaci 1.-4. ročníka  vyučovanie v normálnom režime, t.j. podľa rozvrhu.

LEAF Academy 15.11.2017, Streda

Dňa 3.11. a 14.11.2017 sa stretli naši ôsmaci a deviataci so zástupcami netradičného vzdelávania  LEAF Academy v Bratislave. V študentoch podporujú to, v čom sú dobrí, nabádajú ...

Testovanie 5 14.11.2017, Utorok

TESTOVANIE 5-2017 • Testovanie 5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda). Je určené žiakom 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. .....

Naši prváci si zaspievali 13.11.2017, Pondelok

Naši prváci od septembra sa statočne pasujú s prvými písmenkami  a číslami a ide im to výborne. Pani učiteľky Šašková a Šalková sú na nich právom hrdé, pretože popri všetkých tých .....

Prácu, učenie, zábavu, radosť, testovanie, stretnutia, spoznávanie sa, poznanie nového, zamyslenie sa .....

Dňa 27. októbra 2017 sa v Aréne Poprad uskutočnil Charitatívny koncert Integrácia, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci a viac ako 3 000 detí z celého Slovenska. Zakúpením vstupného podporili túto akciu. ....

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

Krásy jesene na našej škole 24.10.2017, Utorok

Začiatok jesene tohto roku zavítal aj  k nám do školských priestorov. Pestrá jeseň prišla aj vďaka kreativite rodičov a žiakov prvého stupňa, ktorí sa zapojili do súťaže JESENNÝ ŠKRIATOK. Výrobky z prírodného materiálu .....

Jesenné prázdniny 2017 23.10.2017, Pondelok

Jesenné prázdniny sú v termíne 30. 10. - 31. 10. 2017 (pondelok a utorok). 1. 11. 2017 je štátny sviatok (streda). Nástup do školy je 2. novembra 2017 (štvrtok). V tomto čase bude ŠKD, ŠJ ale aj športová hala zatvorená !

Týždeň zdravej výživy 21.10.2017, Sobota

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú však často zabúdame.  Svetový deň zdravej výživy, ktorý si pripomíname ....

1 2 3