» NOVINKY

V tomto školskom roku majú žiaci našej školy opäť možnosť zdokonaľovať svoje technické a programátorské zručnosti pri práci s LEGObotmi. Máme k dispozícií 5 robotov, ktoré sme získali vďaka podpore od neziskovej organizácií Eductech a SPŠ elektrotechnickej v Prešove.

Slávnostné otvorenie nového školského roka vo fotografii.

Pokyny pre účastníkov 10. ročníka Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia 2018

Gréckokatolícke náboženstvo: Pondelok–8.vyuč.h.(14.45 h.–15.30 h.) Evanjelické náboženstvo: Utorok – 8.vyuč.h.(14.45 h.–15.30 h.)

Trojdňový knižničný festival Prešov číta rád, ktorý sa konal v dňoch 26.9.-28.9.2018, ponúkol množstvo sprievodných podujatí. Jeho 13. ročník organizovala Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove. Každý rok sa snažia v ....

Čítankovo 24.09.2018, Pondelok

Prečo čítať knihy??? Nielenže si pri nich oddýchneme, ale nám aj otvárajú bránu k múdrosti a robia nás lepšími ľuďmi.   Aj z týchto dôvodov vzniklo na 1. stupni našej školy  ČÍTANKOVO. Slúži všetkým žiakom 1. stupňa, ktorí chcú ...

Oznam OŽaZ 14.09.2018, Piatok

Dňa 17.09. 2018 ( pondelok ), sa žiaci druhého stupňa zúčastnia OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ). Stretnutie žiakov druhého stupňa je o 8.30 hod. na školskom ihrisku. Žiaci prvého stupňa navštívia Ekocentrum Holá Hora. Stretnutie žiakov prvého stupňa rovnako ako v bežný vyučovací deň.

Krúžková činnosť 2018 / 2019 06.09.2018, Štvrtok

Krúžková činnosť 2018/2019

VÁŽENÍ RODIČIA, POZÝVAME VÁS NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE dňa 11. 9. 2018 (utorok) so začiatkom o 16:30 hod. v ŠJ (školská jedáleň).

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Riaditeľ oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 o 9.00 hod. v športovej hale školy.

1 2 3