» Neprehliadnite

V deň Testovania 5-2017 22.11.2017 stredu  vyučovanie pre žiakov 6.-9. ročníka začína 8:45. Žiaci 1.-4. ročníka  vyučovanie v normálnom režime, t.j. podľa rozvrhu.

Testovanie 5 14.11.2017, Utorok

TESTOVANIE 5-2017 • Testovanie 5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda). Je určené žiakom 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. .....

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

Jesenné prázdniny 2017 23.10.2017, Pondelok

Jesenné prázdniny sú v termíne 30. 10. - 31. 10. 2017 (pondelok a utorok). 1. 11. 2017 je štátny sviatok (streda). Nástup do školy je 2. novembra 2017 (štvrtok). V tomto čase bude ŠKD, ŠJ ale aj športová hala zatvorená !

1