» Neprehliadnite

Úradné hodiny v čase prázdnin 28.06.2018, Štvrtok

Úradné hodiny na škole od 2.7.2018 do 6.7.2018 budú v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Základné potreby pre žiakov podľa jednotlivých ročníkov. Každá strana predstavuje jeden ročník.

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2018/2019, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2018.

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

1