» Neprehliadnite

Vážení rodičia a priatelia školy, Aj v tomto školskom roku je možné pomôcť Vašim deťom darovaním 2% resp. 3% zaplatenej dane! Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % budú prostredníctvom Rodičovského združenia použité na zlepšenie materiálneho vybavenia našich žiakov. O použití finančných prostriedkov rozhodne Rodičovská rada.

Jarné prázdniny 20.02.2018, Utorok

Jarné prázdniny sú v termíne od 26.2.2018 (pondelok) do 02.3.2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začína v pondelok - 05.03.2018. Počas jarných prázdnin športová hala bude mimo prevádzky. Žiaci boli poučení o BOZ počas jarných prázdnin.

Hlavné testovanie sa uskutoční 21.marca 2018 (streda). V tomto školskom roku budú žiaci písať testy v nasledovnom poradí: ● matematika – 60 min. ● slovenský jazyk a literatúra – 60 min.

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

1