» Rodičovská rada

Školský rok: 2016/2017 

Rodičovská rada pri ZŠ, Sibírska 42, Prešov

 

Trieda

Meno a priezvisko triedneho dôverníka

I.A

Lenka Chovancová

I.B

Alena Micenková

I.C

Bc. Vlasta Dožická

II.A

Ing. Daniela Cuperová

II.B

Mariana Tkáčiková

III.A

PaedDr. Silvia Goliašová

III.B

Ing. Slávka Kaňuščáková

IV.A

Erika Svatonová

IV.B

Jozef Balog

V.A

Mária Čurillová

V.B

Anna Bakošová

VI.A

Ing. Ondrej Šichula

VI.B

Mgr. Miriam Beňková

VII.A

Bc. Lenka Závecká

VII.B

Henrieta Žovincová

VIII.A

Ingrid Polačková

VIII.B

Marcela Oľhová

IX.A

Peter Janiga

IX.B

MUDr. Martin Mikuľák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRRZ – Rodičovské združenie pri ZŠ Sibírska 42, Prešov je riadne zaregistrované  pri Slovenskej rade rodičovských združení, Letná 68, 052 01 Spišská Nová Ves pod identifikátorom 17319617 2754 a pod názvom SRRZ – RZ pri Základnej škole, Sibírska 42, Prešov.

Toto občianske združenie samostatne spravuje  finančné prostriedky nadobudnuté formou daru.

 

Kontaktné údaje:

Občianske združenie SRRZ-RZ Prešov

Ing. Slávka Kaňuščáková, predseda RZ

Č.účtu: 4020900960/7500

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

Bankové spojenie: ČSOB a.s.