» Rodičovská rada

Školský rok: 2017/2018

Rodičovská rada pri ZŠ, Sibírska 42, Prešov

 

Trieda

Meno a priezvisko triedneho dôverníka

I.A

Adriana Hlavková

I.B

Iveta Pavlíková

II.A

Lenka Chovancová

II.B

Alena Micenková

III.A

Ing. Daniela Cuperová

III.B

Mariana Tkáčiková

IV.A

PaedDr. Silvia Goliašová

IV.B

Ing. Slávka Kaňuščáková

V.A

Vlasta Dožická

V.B

Jozef Balog

VI.A

Mária Čurillová

VI.B

Anna Bakošová

VII.A

Ing. Ondrej Šichula

VII.B

Mgr. Miriam Beňková

VIII.A

Mária Cibulková

VIII.B

Henrieta Žovincová

IX.A

Ingrid Polačková

IX.B

Marcela Oľhová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRRZ – Rodičovské združenie pri ZŠ Sibírska 42, Prešov je riadne zaregistrované  pri Slovenskej rade rodičovských združení, Letná 68, 052 01 Spišská Nová Ves pod identifikátorom 17319617 2754 a pod názvom SRRZ – RZ pri Základnej škole, Sibírska 42, Prešov.

Toto občianske združenie samostatne spravuje  finančné prostriedky nadobudnuté formou daru.

 

Kontaktné údaje:

Občianske združenie SRRZ-RZ Prešov

Ing. Slávka Kaňuščáková, predseda RZ

Č.účtu: 4020900960/7500

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

Bankové spojenie: ČSOB a.s.