» Plán práce 2017/2018

PLÁN PRÁCE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE 2017/2018September:
Privítanie čitateľov, Oboznámenie s knižničným poriadkom
„Prešov číta rád“ – besedy so spisovateľmi

Október:
Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

Exkurzia do priestorov tlačiarní v Prešove

Jesenný škriatok – Knihy návodov a inšpirácií


November:
November „Starká, starký, prečítaj mi rozprávku!“ zážitkové čítanie starkých
Ako som sa stal spisovateľom – tvorba žiakov

December:
Vianoce a zima v knihách – zážitkové čítanie 
Objednanie a doplnenie knižného fondu o nové tituly

Január:
Čítačka kníh – dramatizované čítanie a tvorivé dielne

„Uhádneš, či neuhádneš?“ – hádankové popoludnie pre 1.stupeň


Február:
Les ukrytý v knihe

Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese

Tvorba vlastného leporela alebo knihy s cieľom rozvíjať fantáziu, predstavivosť a slovnú zásobu žiakov,Marec:
Beseda so spisovateľom

Svetový deň poézie /21.3./

Medzinárodný deň bábkového divadla /21.3./

Apríl:
Zahrajme sa na spisovateľa – detská tvorba

Medzinárodný deň detskej knihy /2.4./

Týždeň hlasného čítania 

Máj:
Čítajme si – čitateľský maratón
Tvoríme obal knihy – detská rozprávková ilustrácia


Jún:
Súboj o  „Najčitateľa“ a „Kráľa čitateľa“
Vrátenie kníh, Koncoročná revízia knižničného fondu

 

 

Celoročné úlohy:

 

- zúčastniť sa aktivít organizovaných knižnicou P.O.Hviezdoslava na Exnárovej ul. Prešov

- viesť netradičné hodiny literárnej výchovy v knižnici

 

Ďalšie aktivity budú doplnené v priebehu školského roka, podľa potreby.