22.03.2018, Štvrtok

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny sú v termíne od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začína v stredu - 04.04.2018 . Počas veľkonočných prázdnin športová hala a ŠKD budú mimo prevádzky. Žiaci boli poučení o BOZ počas veľkonočných prázdnin.

Veľkonočné prázdniny sú v termíne

od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok).

Školské vyučovanie sa začína v stredu - 04.04.2018 .

Počas veľkonočných prázdnin športová hala a ŠKD budú mimo prevádzky.


Žiaci boli poučení o BOZ počas veľkonočných prázdnin.