16.10.2018, Utorok

FIRST LEGO League už aj na našej škole

V tomto školskom roku majú žiaci našej školy opäť možnosť zdokonaľovať svoje technické a programátorské zručnosti pri práci s LEGObotmi. Máme k dispozícií 5 robotov, ktoré sme získali vďaka podpore od neziskovej organizácií Eductech a SPŠ elektrotechnickej v Prešove.

FIRST LEGO League už aj na našej škole.

V tomto školskom roku majú žiaci našej školy opäť možnosť zdokonaľovať svoje technické a programátorské zručnosti pri práci s LEGObotmi. Máme k dispozícií 5 robotov, ktoré sme získali vďaka podpore od neziskovej organizácií Eductech a SPŠ elektrotechnickej v Prešove.

Začiatkom septembra sme sa dozvedeli o súťaži FIRST LEGO League (FLL). Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia  „misie“ použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh do termínu konania súťaže (január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

Účasť na súťaži je podmienená zaplatením registračného poplatku 137€ a zakúpením Challenge setu za 129€. Týmto chceme poďakovať občianskemu združeniu FLL Slovensko za príspevok 100€ na registráciu. Zvyšné náklady uhradila ZŠ Sibírska.

Krátke video zachycuje prípravu našich žiakov na súťaž.

Ak sa chcete o súťaži dozvedieť viac navštívte: https://www.fll.sk/

 

 

FIRST LEGO League - prezentačné video