01.03.2019, Piatok

Pomoc nášmu spolužiakovi

Milí rodičia, Je ťažké nájsť v sebe odvahu požiadať iných ľudí o pomoc, ale chceli by sme sa o to aspoň pokúsiť. Chceme pomôcť žiakovi našej školy a jeho rodičom vo veľmi ťažkej životnej situácii, v ktorej sa ocitli. Tento žiak trpí ťažkým a zákerným ochorením. Liečba bude veľmi ....

Milí rodičia,

Je ťažké nájsť v sebe odvahu požiadať iných ľudí o pomoc, ale chceli by sme sa o to aspoň pokúsiť.


Chceme pomôcť žiakovi našej školy a jeho rodičom vo veľmi ťažkej životnej situácii, v ktorej sa ocitli. Tento žiak trpí ťažkým a zákerným ochorením. Liečba bude veľmi zdĺhavá a pre rodinu finančne náročná. Touto cestou Vás chceme poprosiť o dobrovoľný finančný príspevok, ktorý môžete poukázať na číslo účtu rodičov: SK21 8360 5207 0042 0626 2979, na pokrytie aspoň niektorých výdavkov spojených s dlhotrvajúcou liečbou. (Do kolónky meno príjemcu môžete uviesť Šimonko, do poznámky pre prijímateľa ZŠ Sibírska)

Vopred Vám ďakujeme za Vaše finančné príspevky.


Vedenie ZŠ Sibírska