08.03.2019, Piatok

ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

Mnoho našich žiakov má pozitívny vzťah ku knihám, čo dokázali svojím záujmom o umelecký prednes v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 5.3.2019 a zúčastnilo sa ho 15 žiakov 5. až 8. ročníka.

Mnoho našich žiakov má pozitívny vzťah ku knihám, čo dokázali svojím záujmom o umelecký prednes v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 5.3.2019 a zúčastnilo sa ho 15 žiakov 5. až 8. ročníka. V 2.kategórii žiakov 5.a 6.ročníka v prednese prózy sa na 1.mieste umiestnili dve žiačky: LAURA IVANOVÁ z 5.B triedy a RÚT MALICHEROVÁ zo 6.A triedy, 2.miesto nebolo udelené a 3.miesto získala LEA PAUMEROVÁ z 5.B triedy. V prednese poézie prekvapili chlapci, a to DÁRIUS KUŽMA zo 6.A triedy 2.miestom a ANDREJ ŠICHULA taktiež zo 6.A 3.miestom. 1.miesto nebolo udelené.

Zaujímavé talenty sa objavili aj v 3.kategórii žiakov 7. až 9.ročníka, kde v prednese poézie sa na 1.mieste umiestnil žiak PETER MICENKO zo7.A triedy a jeho spolužiak TOBIAS SKIRKA získal 2.miesto. Na prednes poézie sa podujala iba jedna žiačka – SÁRA MOLNÁROVÁ z 8.B triedy. Jej výkon jej priniesol 2.miesto.

Víťazom blahoželáme a budeme ich podporovať pri postupe do ďalšieho okresného kola.

Ostatným ďakujeme za ich usilovnú prípravu a snahu podeliť sa s nami o ich talent.

 

Viac fotiek nájdete TU.