10.03.2019, Nedeľa

Vedomostný superkvíz pre žiakov 3. a 4.ročníka.

Ktorý tretiak a štvrták je všetkovedko a má znalosti z viacerých predmetov? To sa žiaci dozvedeli dňa 5. marca 2019 po absolvovaní ....

Ktorý tretiak a štvrták je všetkovedko a má znalosti z viacerých predmetov? To sa žiaci dozvedeli dňa 5. marca 2019 po absolvovaní vedomostného superkvízu. Sily si zmerali všetci tretiaci a štvrtáci v jedálni školy, kde si formou vedomostného testu overili svoje poznatky z matematiky, slovenčiny, prírodovedy, vlastivedy, ale aj z hudobnej výchovy.

 

Výsledky súťaže 3. ročník

1. miesto

 Kantor Jaroslav

3.A

17 bodov

2. miesto

 Magda Marko

3.B

16 bodov

 

 Varjanová Emma

3.B

16 bodov

3. miesto

 Dožická Hanka

3.A

15 bodov

 

Bakoňová Bianka

3.A

15 bodov

 

Gajdoš Matej

3.A

15 bodov

 

Šinglár Jakub

3.A

15 bodov

 

Harčarová Júlia

3.B

15 bodov

 

Šucová Vanesa

3:B

15 bodov

 

Výsledky súťaže 4. ročník

1. miesto

 Pudleiner Boris

4.A

17 bodov

2. miesto

Šichula Peter

4.A

16 bodov

 

 Šoltés Filip

4.B

16 bodov

3. miesto

Čurillová Laura

4.A

15 bodov

 

Timková Vanesa

4.B

15 bodov

 

 Krihovský Dávid

4.B

15 bodov

 

Viac fotiek nájdete TU.