26.03.2019, Utorok

Fantastický úspech našich recitátorských talentov

Tohtoročné okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín bolo pre našu školu mimoriadne úspešné. Až trom z piatich žiakov, ktorí postúpili do okresného kola, sa podarilo dosiahnuť stupeň víťazov. ...

Tohtoročné okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín bolo pre našu školu mimoriadne úspešné. Až trom z piatich žiakov, ktorí postúpili do okresného kola, sa podarilo dosiahnuť stupeň víťazov.

Najúspešnejší bol žiak 2.A triedy, Matúš Petrovský, ktorý získal krásne 2.miesto (postupové) v 1.kategórii v prednese prózy.

Svoj recitátorský talent dokázali  aj dievčatá – Ninka Strelcová z 2.A a Laura Ivanová z 5.B triedy. Obe získali 3.miesto v prednese poézie, Ninka v 1. a Laura v 2.kategórii.

Títo naši malí nadaní recitátori nám potvrdzujú, že umelecký prednes a kultivovaný prejav majú svoje pevné miesto v dnešnej rýchlej a technickej dobe....

Matúšovi, Ninke a Laure srdečne blahoželáme k víťazstvu a želáme im do budúcna veľa kreativity, odvahy a chuti v zdokonaľovaní svojho umeleckého talentu.

Matúšovi držíme aj naďalej palce, pretože nás bude reprezentovať v krajskom kole tejto prednesovej súťaže.

V neposlednom rade patrí vďaka aj rodičom a pedagógom, ktorí žiakov na súťaž pripravovali a podporovali ich.

Učitelia SJL

 

 

Viac fotiek nájdete TU.