03.05.2019, Piatok

OŽaZ - Ochrana života a zdravia - 2. stupeň - 7.5.2019

Dňa 7.5.2019 sa uskutoční OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ) pre 2. stupeň. 

Dňa 7.5.2019 sa uskutoční OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ) pre 2. stupeň. 

 

Teoretická časť (dňa 6.5.2019 v pondelok ):

 • 1. až 4. vyučovacia hodina podľa pondelkového rozvrhu
 • na 5. a 6. vyučovacej hodine :
  • riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana
  • zdravotná príprava
  • výchova k bezpečnému správaniu
  • evakuácia
 • 7. vyučovacia hodina - zrušená

 

Praktická časť (dňa 7.5.2019 v utorok)

 • kultúrny program - v telocvični školy
  následne
 • pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana
 • presun terénom