01.06.2019, Sobota

Matematika nás baví

Matematika nie je nuda, môže to byť aj zábava. Presvedčili nás o tom žiaci 1.stupňa svojou účasťou na matematických súťažiach, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Veď matematiku každý k životu potrebuje, bez nej nepochopíme mnohé veci okolo nás. Je lepšie,  keď veciam rozumieme ...

Matematika nie je nuda, môže to byť aj zábava. Presvedčili nás o tom žiaci 1.stupňa svojou účasťou na matematických súťažiach, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Veď matematiku každý k životu potrebuje, bez nej nepochopíme mnohé veci okolo nás. Je lepšie,  keď veciam rozumieme a vieme sa rýchlo zorientovať v číslach a počítaní. Kto je z triedy v počítaní najlepší?

Zistili sme v súťaži: Počítam rýchlejšie ako kalkulačka

Výsledky: Počítam rýchlejšie ako kalkulačka

 

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Prvý ročník

 

Nina Bujnovská 1.A

 

Filip Majerčín 1.B

 

Ondrej Bednár 1.A

Druhý ročník

 

Júlia Fedorobvá  2.A

 

Jakub  Karniš  2.B

 

Simona Belušková 2.B

Tretí ročník

Emma Varjanová 3.B

Jakub Šinglár 3.A

Timotej Repiský 3.A

Štvrtý ročník

Peter Šichula 4.B

Boris Pudleiner 4.A

Samuel  Garčár 4.B

 

Matematický klokan a Maxík  sú  celoslovenské súťaže do ktorých sa každoročne zapájajú aj naši žiaci. V tomto školskom roku v počte 40. Riešia úlohy zo života, precvičujú si všetky oblasti myslenia. Súťaž dáva žiakom možnosť  urobiť niečo navyše, získať sebadôveru a pocit výnimočnosti oproti spolužiakom. Každý žiak  za svoju usilovnosť získava diplom a vecnú cenu.

Výsledky: Matematický klokan

Školský šampión: Simonka Belušková 2.B 

Uspešní riešitelia:

Julka Fedorová 2.A, Ninka Strelcová 2.A, Simonka Belušková 2.B, Barborka Hodošiová 2.B,

Jarko Kantor 3.A, Jakub Šinglár 3.A

 

Fotky zo súťaží nájdete TU - Klokan

Počítam rýchlejšie ako kalkulačka

Pytagoriáda 1. a 2. stupeń