10.06.2019, Pondelok

Oznam o konaní rodičovského združenia

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že 18. júna 2019 /utorok/ o 16,30 hod. sa v školskej jedálni uskutoční rodičovské združenie ...

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že 18. júna 2019 /utorok/ o 16,30 hod.
sa v školskej jedálni uskutoční rodičovské združenie
s rodičmi budúcich prvákov.

 

O 17:00 hod. v ten istý deň sa uskutoční rodičovské združenie
pre rodičov všetkých žiakov školy, kde vedenie školy bude informovať
o spôsobe vydávania obedov ( tzv. obedy zadarmo ) od 1.9.2019.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.