26.08.2019, Pondelok

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 a harmonogram prvých 3 dní školského roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Riaditeľ oznamuje žiakom a rodičom,

že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční

02. 09. 2019 o 9.00 hod. v športovej hale školy (telocvični).

 

Upozornenie:   

V pondelok žiakom končí vyučovanie o cca. 10.30 hod.

Školský klub detí začína svoju prevádzku od utorka 03.09.2019 od 06.30h

Školská jedáleň začne podávať obedy od  utorka 03.09.2019

 

Pondelok 02.09.2019

09:00   privítanie, báseň, príhovor

10:00  odchod žiakov do tried

10:00 – 10: 30

- poučenie o bezpečnosti

- organizačné pokyny – rozvrh hodín

10:30   odchod žiakov domov

 

Utorok 03.09.2019

Vyučovanie bude prebiehať formou triednických hodín do 11:40.

 

Streda 04.09.2019

Vyučovanie podľa rozvrhu.