13.12.2019, Piatok

Pytagoriáda

Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.

Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.

V tomto školskom roku sa stihli prejaviť už aj naše "matematické talenty". V dňoch 10. a 11.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnilo 51 žiakov.

Úspešný riešiteľ je žiak, ktorý získa minimálne 10 bodov z 15 za riešenie úloh.

V tomto roku sa medzi úspešných riešiteľov zaradili žiaci:

Emma Varjanová 4.B, Marko Magda 4.B, Patrik Vasilčin 6.A, Lívia Goliašová 6.A, a Samuel Čurilla 8.A

 

Za účasť chceme poďakovať všetkým  žiakom,  tým najlepším blahoželáme.

 

 

Viac fotiek nájdete TU