» Prípravný ročník

 

V školskom roku 2017/2018 prípravný ročník neotvárame

z dôvodu nízkeho počtu žiakov. Za pochopenie ďakujeme.

Vedenie školy

 

 

 

 

 

Bližšie informácie v kancelárii školy alebo tel. čísle :

051/ 7702377 alebo 0948 059 992

Dokumenty na stiahnutie:

Pomôcky pre prípravný ročník 

Zápisný lístok dieťaťa do prípravného ročníka  

Odporúčanie všeobecného lekára

 Žiadosť o zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka 

 

 

Trieda prípravného ročníka bude otvorená od 1. septembra 2016
v zmysle zákona č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony