» Výzva PREČO

VÝZVA – PREČO ?!

 

1.  PREČO ?! – je toľko zápisov v klasifikačných záznamoch pre porušovanie vnútorného poriadku školy…, sme takí zlí …,

POKÚSME SA: – rešpektovať vnútorný poriadok školy, dokážme, že vieme byť DOBRÍ !!!

 

2.  PREČO?! - je toľko sťažností na naše nekorektné a nedôstojné správanie sa na vyučovacích hodinách… , sme takí NEDISCIPLINOVANÍ a NETOLERANTNÍ !!!

POKÚSME SA: – ukázať všetkým, že chceme mať hodiny bez kriku a zbytočného vyrušovania!!!

 

3.  PREČO ?! - sa zbytočne svieti na chodbách…, na WC…, v šatniach…, v triedach…, sme takí ĽAHOSTAJNÍ!!!

POKÚSME SA: – šetriť, kde sa len dá, veď aj to je  naša zodpovednosť !!!

 

4.  PREČO ?! - zbytočne tečie voda z kohútikov v triedach…, na WC…, sme takí NEŠETRNÍ !!!

POKÚSME SA: – šetriť, kde sa len dá, zbytočne sú vynakladané peniaze, ktoré nám môžu byť užitočné !!!

 

5.  PREČO ?! - ničíme školský majetok…, rozbíjame okná…, ničíme dvere…, poškodzujeme lavice  a stoličky…, sme takí NEOHĽADUPLNÍ!!!

POKÚSME SA:     – poukazovať na nedostatky, šetriť školský majetok a vyučovať sa v dôstojných priestoroch, byť príkladom pre ostatných!!!

 

6.  PREČO ?! - devastujeme a znečisťujeme šatne…, nechceme mať svoje veci v poriadku…, vrátiť sa domov s tým, čo sme so sebou priniesli…, sme takí NEPORIADNI !!!

POKÚSME SA: – dať do poriadku, čo sme spôsobili, kľučky nechať na svojich miestach, zámky udržiavať funkčné, priestory čisté ako ich nachádzame pri príchode !!!

 

7.  PREČO ?! - je v našej komunikácii toľko vulgárnych a neslušných slov a slovných spojení…, sme takí NEZDVORILÍ !!!

POKÚSME SA: – rozprávať sa kultivovane, úctivo a zdvorilo…, nemáme na to !?!?!

 

8.  PREČO ?! - poškodzujeme a znehodnocujeme učebnice…, atlasy…, cvičebnice a pracovné  zošity…, nechceme, aby aj tí, ktorí prídu po nás mali knihy v poriadku…, sme takí IGNORANTI !!!

POKÚSME SA: – polepiť a vygumovať čo tam nepatrí, vrátiť učebniciam, cvičebniciam a pracovným zošitom, atlasom pôvodné a čisté stránky !!!

 

9.  PREČO ?! - sme popísali a „pokreslili“ priestory WC…, tried…, chodieb…, prečo vyhadzujeme odpadky z okien…, sme takí NEPORIADKUMILOVNÍ !!!

POKÚSME SA: – za pomoci pána školníka odstrániť to, čo je odstrániteľné, neznečisťovať spoločné prostredie, v ktorom sme dennodenne, poukazujme a nedovoľme, aby sa to neopakovalo, chceme sa vzdelávať v čistých a pekných priestoroch!!!

 

10. PREČO ?! – sa nesprávame slušne, kultúrne a dôstojne aj mimo našej školy, nie sme po vyučovaní ŽIAKMI NAŠEJ ŠKOLY !!!

POKÚSME SA: - vždy a všade byť žiakmi našej školy, aby na nás mohli byť všetci pyšní!!!

 

KAMARÁTI !!!

 

„ … DOKÁŽME, REŠPEKTUJME, NEIGNORUJME,

BUĎME OHĽADUPLNÍ, TOLERANTNÍ,

PORIADKUMILOVNÍ, ZDVORILÍ,

VŽDY ŽIAKMI NAŠEJ ŠKOLY…“

 

 

Žiacky školský  parlament

 

 

 

Stiahnuť výzvu vo formáte .doc: vyzva-preco