» Informatika

 5. ročník: 

Učebné texty sú postavené odbornejšie, aby sa žiaci zoznámili s pojmami v informatike. !!! Nemusia sa ich učiť naspamäť !!! Majú vedieť, len tieto informácie prakticky použiť.

Učebné texty:

1. časť

2. časť

Pracovné listy:

List č. 1

List č. 2

List č. 3

List č. 4

List č. 5

List č. 6

 

Písomky:

Na vyriešenie týchto úloh môžeš použiť čokoľvek (internet, naše učebné texty, ...), okrem pomoci svojho spolužiaka. Skrátka pomôž si ako sa len dá a urob tieto úlohy.

Záverečná písomka 

2. písomná previerka

 

6. ročník

Pracovné listy:

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4