23.03.2020, Pondelok

Portál bezkriedy.sk

!!! Niektorí učitelia, Vám budú posielať materiály aj pomocou tejto možnosti !!! Virtuálna knižnica pre žiakov a rodičov Portál „bezkriedy.sk“ predstavuje internetový systém slúžiaci žiakom a rodičom. Učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty... Najlepší pomocník pre domáce učenie.

Pred používaním tohto portálu je potrebné urobiť registráciu zo strany rodičov.


!!! Učiteľ to nemôže urobiť !!!!

 

Postup, ako sa registroať nájdete v nasledujúcom texte.