ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20172018

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Dňa 13.12.2018 od 15:00 do 17:00 sa uskutoční rodičovské združenie formou konzultačných hodín.

Gréckokatolícke náboženstvo: Pondelok–8.vyuč.h.(14.45 h.–15.30 h.) Evanjelické náboženstvo: Utorok – 8.vyuč.h.(14.45 h.–15.30 h.)

Oznamujeme rodičom, ktorých deti sa stravujú v školskej jedálni, že od 01.10.2018 dochádza k zmene spôsobu úhrad za stravu. Z dôvodu, že od 25.05.2018 platí nové všeobecné nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. nebude možne uhrádzať poplatky za stravu poštovými poukážkami ani platbami v hotovosti. Platby bude možné uhrádzať iba trvalým príkazom, internetbankingom alebo priamym vkladom na účet. Pokyny k tejto zmene, všetky informácie aj so zápisným lístkom stiahnete nižšie. …

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Posledný novembrový deň si v školskej jedálni zmerali svoje sily tretiaci a štvrtáci  v čitateľskej gramotnosti. Každý žiak mal pripravený ...

Mikuláš 2018 08.12.2018

Mikuláš prináša do domu radosť a pocit očakávania, každoročne presne v ten istý deň – 6. decembra.  Už ako malý bol v

Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa rozhodli dňa 30.11.2018 ísť do kostola Krista Kráľa na Sekčove ....

NKP Solivar v Prešove patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. O starom známom prísloví ....

Riaditeľstvo Základnej školy Sibírska 42 Prešov na základe potreby realizácie lyžiarskeho kurzu pre žiakov 2. stupňa a zabezpečenia služby cestovného ruchu zadáva zákazku ,,Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. stupňa“.

» zobraziť staršie novinky