ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20192020

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE
Oznam pre rodičov 15.01.2021

 od 18. januára 2021 - forma vzdelávania - 1. aj 2. stupeň dištančne podľa rozvrhu pre dištančné vzdelávanie

Oznam jedálne 10.12.2020

Na základe medializovaných informácií o zrušení dotácií na stravu pre všetky deti Vám predkladáme usmernenie ...

V zmysle metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu a na základe rozhodnutia ministerstva školstva žiaci 5. – 9. ročníka prechádzajú na dištančnú formu výučby, pre ktorú platia nasledovné pravidlá:

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

» NAJNOVŠIE OZNAMY
Oznam pre rodičov 07.01.2021

Návrat žiakov do škôl podľa plánu ministra školstva

a krátku chvíľku sme sa vďaka Antónii Šiškovej a Klárke Novákovej, ale aj s ich spolužiakmi z 2.B. triedy nechali ...

Vianočné prianie 18.12.2020

Prajeme Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a úspešný nový rok 2021. Praje riaditeľ školy Mgr. Vladimír Lukáč s kolektívom ZŠ Sibírskej

Týchto zopár fotografií zachytáva našu krásnu predvianočnú i zimnú výzdobu

V kalendári bolo včera 13. december sviatkom sv. Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície ...

» zobraziť staršie novinky