ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20222023

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE
Oznam jedálne 21.09.2023

Na základe VZN č. 10/2023 sa od 1. 10. 2023 mení príspevok na stravovanie v školskej jedálni z dôvodu úpravy réžijných nákladov ...

Školský rok 2022/23 sme ukončili zaujímavou výhrou vo výtvarnej EKO súťaži ODPAD JE POKLAD ...

V prílohe posielame návod ako uhradiť poplatky škole (ŠKD a ZRPŠ už čoskoro) ...

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Septembrom končí leto, čas dovoleniek a prázdnin a začína opäť školský rok plný povinností. Po dvojmesačnej prestávke aj naša škola otvorila svoje brány. Žiaci sa oddýchnutí vracajú do školských lavíc, kde ich v triedach vítajú ich učitelia.

Oznam o organizácii vyučovania dňa 04.09.2023

Zoznam pomôcok potrebných pre dané ročníky.

Lanové centrum 04.07.2023

Dňa 26.6.2023 sme sa v ŠKD „rozlúčili“ so školským rokom 2022/2023 v Outdoorparkulanového centra, kde sme sa vyšantili a preverili svoje  sily a schopnosti pod dohľadom skúsených inštruktorov...

Niekoľko záberov ocenených žiakov.

» zobraziť staršie novinky