ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20172018

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Zoznam základných potrieb, pre jednotlivé ročníky prvého stupňa.

Riaditeľ ZŠ oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od 24.06.2019 do 27.06.2019 bude vyučovanie končiť 4.vyučovacou hodinou. ....

Oznam jedálne 21.06.2019

Oznamujeme stravníkom, že kto sa bude chcieť vyhlásiť z obeda na štvrtok/27.06.19/ a piatok/28.06.19/ , nech tak urobí najneskôr do 26.06.2019 /streda/ do 13.00 hod. Po tomto termíne už nebude možné žiaka odhlásiť z dôvodu koncoročného vyúčtovania. Ďakujem za pochopenie, Kalatová Eva Kolektív školskej jedálne praje žiakom krásne letné prázdniny.

Vyjadrenie k schválenému VZN

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2019/2020, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2019.

» NAJNOVŠIE OZNAMY

20.06.2019 sa žiaci 6.-9.ročníkov vybrali spolu so svojimi učiteľmi do Popradu, kde od 25.mája je výstava Terakotovej armády. Je to dosiaľ najväčšia výstava hlinených vojakov na Slovensku.

V mesiaci máj prebehla výtvarná súťaž Mám rád svoju školu, ktorej sa zúčastnili aj žiaci 1. stupňa. Súťaž organizovala ZŠ Šrobárová a tu sa uskutočnilo aj slávnostné vyhodnotenie prác.

Konečne sa počasie umúdrilo a celý školský klub detí sa vybral do Lanového centra, kde sme zažili ...

Dňa 13. 6. 2019 boli oficiálne "spustené do prevádzky" slnečné hodiny umiestnené na priečelí našej školy. Vznikli vďaka projektu Slnko - čas - kolobeh života, ktorý ...

Riaditeľ ZŠ oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od 17.06.2019 do 21.06.2019 bude vyučovanie končiť 5.vyučovacou hodinou (6. a 7. hodiny sa rušia). Vydávanie obedov do 14:00. Organizácia ŠKD je bez zmeny. Mgr. Vladimír Lukáč

» zobraziť staršie novinky