ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20222023

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Kombinácia zábavy, poučenia v spojení s anglickým jazykom. To je anglické divadelné predstavenie, ktoré nám prináša Divadelné centrum v Martine ...

Naša škola Vám ponúka: • polytechnický rozvoj vzdelávania • odborné vzdelávanie • multimediálne technológie v bežných triedach • rozvoj športovo-pohybových aktivít • hravé vzdelávanie v oddychových priestoroch • škola rodinného typu priateľská k deťom

TESTOVANIE 9 2023 13.03.2023

Testovanie 9 2023 sa uskutoční 22. marca 2023 (streda).  Je určené žiakom 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským.

Vážení rodičia, od 2. polroka šk. r. 2022/23 bude platba za ŠKD realizovaná výlučne bezhotovostne.

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

» NAJNOVŠIE OZNAMY

“Keď spoznáš hranice svojich možností, môžeš ich posúvať.” Albert Einstein V dňoch 27.2.-3.3.2023 sa žiaci 4.B. triedy zúčastnili korčuliarskeho kurzu v PSK Aréne Prešov. Veľmi si pochvaľovali ...

Mesiac marec už roky spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Prvýkrát bol marec ako mesiac kníh vyhlásený v r. 1955 na počesť najväčšieho zberateľa a šíriteľa kníh a spisov na Slovensku a v Čechách, Mateja Hrebendu.

Na našej škole začal preventívny projekt s názvom Detská policajná akadémia. Tento projekt u nás realizuje mjr. Mgr. Matúš VONGREJ so žiakmi 5.B triedy. Viac v samotnom príspevku.

Vo štvrtok sme si v ŠKD užili bábkové Divadielko Gašparko s rozprávkou Ľadová kráľovná.

Náš "pilotný projekt" VALENTÍNSKEHO  VEČIERKA  bol veľmi úspešný, a tak aj keď s odstupom času, ale predsa, Vám o ňom chceme dať vedieť. Organizovali ho naši deviataci, ktorí sa zároveň predviedli nádherne nacvičeným valčíkom. 

» zobraziť staršie novinky