ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20172018

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2018/2019 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2019) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ....

Milí rodičia budúcich prvákov! vedenie školy Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis 1.4.2019 (pondelok) o 16:00 v ZŠ Sibírska 42, Prešov na zápis je potrebné prísť s dieťaťom ......

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % budú prostredníctvom Rodičovského združenia použité na zlepšenie materiálneho vybavenia našich žiakov. O použití finančných prostriedkov ....

Milí rodičia, Je ťažké nájsť v sebe odvahu požiadať iných ľudí o pomoc, ale chceli by sme sa o to aspoň pokúsiť. Chceme pomôcť žiakovi našej školy a jeho rodičom vo veľmi ťažkej životnej situácii, v ktorej sa ocitli. Tento žiak trpí ťažkým a zákerným ochorením. Liečba bude veľmi ....

Oznamujeme rodičom, ktorých deti sa stravujú v školskej jedálni, že od 01.10.2018 dochádza k zmene spôsobu úhrad za stravu. Z dôvodu, že od 25.05.2018 platí nové všeobecné nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. nebude možne uhrádzať poplatky za stravu poštovými poukážkami ani platbami v hotovosti. Platby bude možné uhrádzať iba trvalým príkazom, internetbankingom alebo priamym vkladom na účet. Pokyny k tejto zmene, všetky informácie aj so zápisným lístkom stiahnete nižšie. …

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy na Slovensku. Prehlbuje v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť,  zmysel pre rytmus, krásu slova a kultivovanej reči.

Ktorý tretiak a štvrták je všetkovedko a má znalosti z viacerých predmetov? To sa žiaci dozvedeli dňa 5. marca 2019 po absolvovaní ....

Fašiangy v ŠKD 08.03.2019

Fašiangy sa každoročne v našom ŠKD ukončujú veselým karnevalom. Do školy sme si priniesli nielen masky aj malé sladko-slané pohostenie. Po obede sme sa prezliekali do masiek ...

Projekt „Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta a doposiaľ sa ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí. Odborným partnerom projektu je Úrad verejného zdravotníctva SR, realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Mnoho našich žiakov má pozitívny vzťah ku knihám, čo dokázali svojím záujmom o umelecký prednes v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 5.3.2019 a zúčastnilo sa ho 15 žiakov 5. až 8. ročníka.

» zobraziť staršie novinky