ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20192020

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Vážení rodičia! Pozývame Vás na stretnutie rodičov žiakov, ktorí ...

Riaditeľ školy, na základe Usmernenia MŠVVaŠ k priebežnému a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v šk. roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID - 19 a po prerokovaní v Pedagogickej rade zo dňa 27.05.2021 vydáva nasledujúce kritériá hodnotenia:

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

» NAJNOVŠIE OZNAMY
Múzeum Solivar 20.06.2021

Keďže sa naši štvrtáci na predmete Vlastiveda v tomto školskom roku dozvedeli mnoho zaujímavého o našej krajine, ...

S radosťou Vám chceme oznámiť, že aj my sme sa zapojili do projektu “Čítame radi,“ ...

Po zmiernení protipandemických opatrení sme sa spolu s deťmi zabávali v ŠKD 1. júna počas ich veľkého sviatku MDD.

Aktivita 4.A počas prestávky.

Konzultácie 02.06.2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v dňoch 07.06.2021 – 11.06.2021 sa uskutočnia konzultácie s pedagogickými zamestnancami 1. - 9. ročníka prostredníctvom prihlásenia sa do portálu Edupage.

» zobraziť staršie novinky