ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20192020

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Rozpis úradných hodín v jednotlivých dňoch prázdnin.

Oznam jedálne 29.06.2021

Oznamujeme stravníkom, že Zápisný lístok na stravovanie ....

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Organizácia posledného dňa školského roka 2020/2021

Ešte len minulý týždeň poslali svoje krásne záložky do súťaže, ktorá bola vyhlásená vydavateľstvom Slovart, a tento týždeň ich ...

Máme za sebou  ďalší náročný školský rok. Napriek tomu,  naši žiaci úspešne zvládli 12. ročník matematickej súťaže MAKSÍK. Veľa sa  na  Maksíkových  úlohách naučili, aj ...

V dňoch od 15. - 22. 6. sa žiaci I. stupňa prišli pozrieť do našej školskej knižnice. Poobzerali si priestory, poprezerali ...

Výtvarná súťaž 23.06.2021

Týmito krásnymi záložkami sa žiaci 4.B triedy zapájajú do výtvarnej súťaže o najkrajšiu knižnú záložku, ktorú organizuje ....

» zobraziť staršie novinky