ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20192020

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Dňa 20. decembra  2019 (piatok ) bude skrátené vyučovanie. Vyučovanie bude prebiehať nasledovne:1.stupeň končí vyučovanie 4.hodinou o 11:40, 2.stupeň končí vyučovanie 5.hodinou o 12:35. Obedy sa budú vydávať do 13:45 hod. Činnosť ŠKD bude končiť o 15:00 hod.

V dňoch 10.12., 12.12. a 13.12. bude športová hala mimo prevádzky. Ďakujeme za pochopenie.

Zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre nepedagogického zamestnanca. Kategória Vedúca / vedúci školskej jedálne.

Vianočný koncert 01.12.2019

Základná škola Sibírska, Vás srdečne pozýva na vianočný koncert.

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20192020 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NAJNOVŠIE OZNAMY
Pytagoriáda 13.12.2019

Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.

Aj tento rok ožil vestibul školy vianočnými pesničkami. Tento krásny spev privolal aj Mikuláša s darčekmi.

Dňa 12.12.2019 ( štvrtok ) sa uskutoční Rodičovské združenie - formou konzultačných hodín v čase od 15:30 do 17:30 hod.

ňa 28.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo Okresné kolo 10. ročníka Technickej olympiády, ktorú organizuje Iuventa v spolupráci s ABC - CVČ  v Prešove.  Technická olympiáda je súťaž určená ...

AHA ZÁBAVNÁ MATEMATIKA, je interaktívna výstava, ktorej sa zúčastnili ...

» zobraziť staršie novinky