ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20192020

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Našim prváčikom sa na hodinách anglického jazyka veľmi darí. Radi sa učia nové básničky a pesničky.

Začiatok jesene tohto roku zavítal aj  k nám do školských priestorov. Pestrá jeseň prišla aj vďaka kreativite rodičov a žiakov prvého stupňa, ktorí ...

Po náročnom školskom roku, kedy deti veľa času trávili pri počítačoch, učitelia, rodičia aj odborníci apelujú na ...

Dňa 8.10.2021 sa 19 žiakov 5. – 8. ročníka našej školy zúčastnili školského kola Technickej olympiády ...

Základné informácie pre rodičov a žiakov prvých ročníkov, potrebné pre komunikáciu so školou a vzdelávanie.

» NAJNOVŠIE OZNAMY

V rámci spolupráce s SPŠ Elektrotechnickou dávame do pozornosti nasledujúce neformálne voľnočasové vzdelávanie pre žiakov základných škôl.

Predstavte si, že by stromy dávali WiFi signál zadarmo. Vysádzali by sme ich toľko, že by sme ...

Nedeľa je dňom odpočinku a oddych je možné zrealizovať aj v prírode, športovaním a zábavou.       Rodičia i žiaci 3. B. spolu so svojou triednou učiteľkou si 19.9. 2021 vyrazili do prírody, ...

Dňa 24.9.2021 sa žiaci 3.A a 4.A zapojili do aktivity Prešov číta rád, v rámci ktorej sa uskutočnila beseda so slovenskou spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou. Cieľom tohto stretnutia bolo ...

Žiaci 3.B. sa zapojili do zaujímavej akcie Prešov číta rád. V knižnici P.O.Hviezdoslava na Exnárovej ...

» zobraziť staršie novinky