ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20222023

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Dňa 30.11.2023 nám pán diakon posvätil školský adventný veniec, ktorý je znakom nádeje a túto nádej si chceme takto symbolicky preniesť aj ...

Dňa 21.11.2023 sme sa zúčastnili v PKO krásneho vystúpenia na počesť 30. výročia DIRIDONIEK. Naše žiačky  z 9.A, 8.B a 4.A  predviedli úžasný  výkon v spolupráci s našimi už  bývalými žiačkami .

„Zem nie je plochá doska.“   „Zem vykonáva dva základné pohyby.“    „Mesačné fázy sa pravidelne opakujú.“     „Slnečnú sústavu netvoria iba  planéty.“        „Prečo sa striedajú ročné obdobia?“      „Objavovanie vesmíru a využívanie kozmonautiky.“   „A čo na to mimozemšťania!“

Dňa 16.11. sa starší žiaci/piataci z výtvarného krúžku presunuli z priestorov našej školy do budovy Prešovskej univerzity (na ul.17.novembra v Prešove) obzrieť si výstavu obrazov maliara p. Jána Bartka.

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Dňa 15.11. k prvákom a druhákom zavítal veľmi milý a vtipom sršiaci pán spisovateľ Jozef Čekán. Predstavil svoje pekné knižky, ktoré si aj sám ilustroval. Deťúrence si z tohto stretnutia odniesli knihy spisovateľa s venovaním a podpisom

Medzinárodný deň školských knižníc si každoročne ( už 14. rokov) pripomíname posledný októbrový pondelok v mesiaci. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Jadrom osláv Medzinárodného dňa školských knižníc tento rok bolo vytvorenie príležitosti pre každého účastníka, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k originálnemu priebehu podujatia ...

Minulý týždeň k nám dorazili záložky z družobnej školy v Komjaticiach, ktoré sme vyhotovovali aj my v rámci projektu " Záložka do knihy spája školy." Tak ako naši žiaci, aj ...

Solivar je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Naši siedmaci navštívili tento unikátny komplex technických objektov ...

Filip Hricišák, žiak 2. B triedy, má za sebou úspešné vystúpenie na MS (HIP HOP, POPPING), ktoré ...

» zobraziť staršie novinky