ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20222023

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

V štvrtok k nám zavítali žiačky Strednej odbornej školy pedagogickej. Konkrétne speváčky zbor Gaudeamus, ktorý ...

"Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta." "Vypni mobil, otvor knihu." V tomto duchu sa niesli besedy o prečítanej knihe na hodinách literatúry v 5.ročníku. Každý žiak prezentoval  prečítanú knihu podľa ...

Vážení rodičia, od 2. polroka šk. r. 2022/23 bude platba za ŠKD realizovaná výlučne bezhotovostne.

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

» NAJNOVŠIE OZNAMY
TRIEDNE AKTÍVY 09.01.2023

Vážení rodičia, pozývame Vás na TRIEDNE AKTÍVY dňa 12.01.2023 (štvrtok) o 16:30

Ešte v novembri 2022 prebehlo online formou školské kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo ...

Posledný deň v ŠKD sme si spríjemnili posedením pri  jedličke. Uvarili sme si vianočný ...

Vianočné prianie 21.12.2022

Krásne Vianoce chceme Vám priať, aby mal človek človeka rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten ďalší rok za to stál.      ZŠ Sibírska

Valček, misa, múka, soľ a rôzne vykrajovačky na perníčky sme potrebovali v utorok v ŠKD, aby sme sa zahrali na mamičky - pekárky. Z múky, soli a vody sme si pripravili cesto, ktoré sme na pomúčenej školskej lavici:) vyvaľkali. Každý z nás si ...

» zobraziť staršie novinky