ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20192020

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

Ešte ste o ponožkovom októbri nepočuli???  Zmyslom tejto akcie je ...

Po dlhej prestávke sme sa opäť tešili do Košíc. Každoročná verejne prístupná akcia, ktorej poslaním ...

Nájdete presný postup ako zadávať elektronickú ospravedlnenku pomocou stránky edupage alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Pre vytvorenie konta rodiča v edupage je potrebné nahlásiť triednemu učiteľovi vašu e-mailovú adresu, ktorú používate (mnohí ste tak už urobili). Ak máte e-mailovú adresu nahlásenú, tak je potrebné na vytvorenie rodičovského účtu postupovať podľa priloženého videa v tomto príspevku.

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Zraz žiakov: 8:30 hod. na školskom ihrisku ...

Dňa 13.09.2022 / utorok / o 17.00 hod. sa uskutoční stretnutie s rodičmi v jedálni školy. Po jeho ukončení ...

5.september bol významným dňom nielen pre nových prváčikov, ktorí prvýkrát prešli bránou našej školy, ale aj ...

Organizácia prvého dňa školského roka 2022/2023

Zoznam základných potrieb, pre jednotlivé ročníky prvého stupňa.

» zobraziť staršie novinky