» Neprehliadnite

Veľkonočné prázdniny 16.04.2019, Utorok

Veľkonočné prázdniny sú  od 18.04.2019 (štvrtok) do 23.04.2019(utorok). V čase prázdnin je športová hala zatvorená !!! Nástup do školy je 24.04.2019 (streda).

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2019/2020, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2019.

Riaditeľ základnej školy Mgr. Vladimír Lukáč oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení .... Počas riaditeľského voľna je športová hala zatvorená !!!

Milí rodičia budúcich prvákov! vedenie školy Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis 1.4.2019 (pondelok) o 16:00 v ZŠ Sibírska 42, Prešov na zápis je potrebné prísť s dieťaťom ......

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % budú prostredníctvom Rodičovského združenia použité na zlepšenie materiálneho vybavenia našich žiakov. O použití finančných prostriedkov ....

Pomoc nášmu spolužiakovi 01.03.2019, Piatok

Milí rodičia, Je ťažké nájsť v sebe odvahu požiadať iných ľudí o pomoc, ale chceli by sme sa o to aspoň pokúsiť. Chceme pomôcť žiakovi našej školy a jeho rodičom vo veľmi ťažkej životnej situácii, v ktorej sa ocitli. Tento žiak trpí ťažkým a zákerným ochorením. Liečba bude veľmi ....

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

1