» Neprehliadnite

Vážení rodičia ! 02.03.2021, Utorok

Ospravedlňujeme sa za zmätočné informácie ohľadom zmien formy vyučovania, ku ktorým ...

Zápis do 1. ročníka 02.03.2021, Utorok

Základná škola Sibírska Vás pozýva na zápis do 1. ročníka ...

V zmysle metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu a na základe rozhodnutia ministerstva školstva žiaci 5. – 9. ročníka prechádzajú na dištančnú formu výučby, pre ktorú platia nasledovné pravidlá:

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

1