» Neprehliadnite

OZNAM O PEDIKULÓZE 23.09.2020, Streda

Oznamujeme rodičom, že v základnej škole sa vyskytli vši. Žiadame rodičov, aby prezreli deťom vlasy. O liečbe zo zavšivenia ...

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 16.09.2020 bol na stránke MŠVVaŠ SR novelizovaný Manuál pre základné školy, v ktorom je upravené - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Prosíme Vás, aby ste používali len toto tlačivo. Pripomíname, že Vyhlásenie o bezinfekčnosti vypĺňajú ....

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2020/2021, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2020.

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20202021 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

1