» Neprehliadnite

ANGLIČTINA A DIVADLO 21.03.2023, Utorok

Kombinácia zábavy, poučenia v spojení s anglickým jazykom. To je anglické divadelné predstavenie, ktoré nám prináša Divadelné centrum v Martine ...

Zápis do prvého ročníka 16.03.2023, Štvrtok

Naša škola Vám ponúka: • polytechnický rozvoj vzdelávania • odborné vzdelávanie • multimediálne technológie v bežných triedach • rozvoj športovo-pohybových aktivít • hravé vzdelávanie v oddychových priestoroch • škola rodinného typu priateľská k deťom

TESTOVANIE 9 2023 13.03.2023, Pondelok

Testovanie 9 2023 sa uskutoční 22. marca 2023 (streda).  Je určené žiakom 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským.

Oznam: Platby za ŠKD 13.01.2023, Piatok

Vážení rodičia, od 2. polroka šk. r. 2022/23 bude platba za ŠKD realizovaná výlučne bezhotovostne.

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

1