» Neprehliadnite

Počas vianočných prázdnin od pondelka 24.12. 2018 do utorka 08.01.2019 bude športová hala školy zatvorená.

Dňa 21. decembra 2018 (piatok ) bude skrátené vyučovanie. Vyučovanie bude prebiehať nasledovne: 1.stupeň končí vyučovanie 4.hodinou o 11:40, 2.stupeň končí vyučovanie 5.hodinou o 12:35. Obedy sa budú vydávať do 13:45 hod. Činnosť ŠKD bude končiť o 15:00 hod.

Oznam jedálne 17.12.2018, Pondelok

Oznamujeme stravníkom, že kto sa bude chcieť vyhlásiť z obeda na štvrtok/20.12.18/ a piatok/21.12.18/ , nech tak urobí najneskôr do 19.12.2018 /streda/ do 13.00 hod.

Oznamujeme rodičom, ktorých deti sa stravujú v školskej jedálni, že od 01.10.2018 dochádza k zmene spôsobu úhrad za stravu. Z dôvodu, že od 25.05.2018 platí nové všeobecné nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. nebude možne uhrádzať poplatky za stravu poštovými poukážkami ani platbami v hotovosti. Platby bude možné uhrádzať iba trvalým príkazom, internetbankingom alebo priamym vkladom na účet. Pokyny k tejto zmene, všetky informácie aj so zápisným lístkom stiahnete nižšie. Ďakujem. Kalatová Eva, vedúca školskej jedálne

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

1