» Neprehliadnite

Dôležitý oznam 09.11.2020, Pondelok

Vážení rodičia, na základe konzultácií s RÚVZ v Prešove obnovuje ...

V zmysle metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu a na základe rozhodnutia ministerstva školstva žiaci 5. – 9. ročníka prechádzajú na dištančnú formu výučby, pre ktorú platia nasledovné pravidlá:

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

1