» Neprehliadnite

Spustili sme možnosť online prihlásenia alebo odhlásenia stravníka zo stravy. Pomocou tohto účtu ....

Dňa 30.09. 2019 ( pondelok ), sa žiaci druhého stupňa zúčastnia OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ), od 8:00 do 9:30 teoretická príprava, od 10:00 praktická časť.

Základné informácie.

Ponuka záujmových útvarov pre nový školský rok.

Organizácia hodín iných náboženstiev.

Zoznam základných potrieb, pre jednotlivé ročníky prvého stupňa.

Vyjadrenie k schválenému VZN

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20192020 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

1