» Neprehliadnite

Jarné prázdniny sú od 18. 2. 2019 (pondelok) do 22. 2. 2019 (piatok). Nástup do školy je 25. 2. 2019 (pondelok). V čase prázdnin bude športová hala zatvorená !!!

Fašiangová zábava 05.02.2019, Utorok

Fašiangová zábava na Základnej škole Sibírskej.

Vážení rodičia deviatakov! 24.01.2019, Štvrtok

Pozývame Vás na stretnutie s výchovným poradcom školy a vybranými zástupcami stredných škôl, na ktorom ...

Informácia o zrušení plesu 22.01.2019, Utorok

Ples, ktorý sa mal konať v piatok 25.januára 2019 v priestoroch ZŠ Sibírskej sa ruší na základe rozhodnutia organizačného výboru z dôvodu nedostatočného záujmu.

Oznamujeme rodičom, ktorých deti sa stravujú v školskej jedálni, že od 01.10.2018 dochádza k zmene spôsobu úhrad za stravu. Z dôvodu, že od 25.05.2018 platí nové všeobecné nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. nebude možne uhrádzať poplatky za stravu poštovými poukážkami ani platbami v hotovosti. Platby bude možné uhrádzať iba trvalým príkazom, internetbankingom alebo priamym vkladom na účet. Pokyny k tejto zmene, všetky informácie aj so zápisným lístkom stiahnete nižšie. Ďakujem. Kalatová Eva, vedúca školskej jedálne

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20172018 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

1