» Neprehliadnite

Úradné hodiny v čase prázdnin 29.06.2020, Pondelok

01.07.2020  –  03.07.2020          od 8:30     do 12:30   hod. 20.07.2020  –  23.07.2020          od 9:30     do 11:30   hod. 17.08.2020  –  28.08.2020          od 8:30     do 13:30   hod.

Oznam pre stravníkov 25.06.2020, Štvrtok

Zápisný lístok je nutné doručiť vedúcej školskej jedálne najneskôr do 25.08.2020. V zápisnom lístku nájdete všetky dôležité ....

Organizácia posledného dňa školského roka 2019/2020.

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a rodičov, ktorými sa upravujú podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ od 22.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2020/2021, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2020.

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20192020 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

1