» Neprehliadnite

Testovanie 9 2024 22.02.2024, Štvrtok

Základné informácie ohľadom Testovania 9

Fašiangy 21.02.2024, Streda

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
 kto nemá kožuška zima mu bude..” Fašiangy podľa dobových zvykov slúžili ...

Riaditeľ základnej školy Mgr. Vladimír Lukáč oznamuje, že v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005-R, po konzultácii s RÚVZ v Prešove a so súhlasom zriaďovateľa, prerušuje výchovno-vzdelávací proces ...

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

1