» Neprehliadnite

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 30.04.2021 došlo k .....

Návrat do škôl od 3.5.2021 30.04.2021, Piatok

Oznam Na základe vyhlášky ÚVZ č. 197/2021 z 28.04.2021, platnej od 29.04.2021, žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať ......

V zmysle metodického usmernenia MŠVVaŠ a odporúčania Štátneho pedagogického ústavu a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ žiaci 5. – 9. ročníka prechádzajú na prezenčnú formu výučby, pre ktorú platia nasledovné pravidlá:

Základné informácie z minedu ...

Zápis do 1. ročníka 20.04.2021, Utorok

Základná škola Sibírska Vás pozýva na zápis do 1. ročníka ...

2 percentá z dane 29.03.2021, Pondelok

Vážení rodičia a priatelia školy, Aj v tomto školskom roku je možné pomôcť Vašim deťom darovaním 2% resp. 3% zaplatenej dane! Tento dar Vás nič nestojí, pretože ...

V zmysle metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu a na základe rozhodnutia ministerstva školstva žiaci 5. – 9. ročníka prechádzajú na dištančnú formu výučby, pre ktorú platia nasledovné pravidlá:

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

1