» Rodičovská rada

Školský rok: 2018/2019

Rodičovská rada pri ZŠ, Sibírska 42, Prešov

 

Trieda

Meno a priezvisko triedneho dôverníka

I.A

Andrea Šingľárová

I.B

Jaroslava Imrichová

II.A

 Bc. Adriana Hlavková

II.B

Iveta Pavlíková

III.A

Lenka Chovancová

III.B

Mária Micenková

IV.A

Ing. Daniela Cuperová

IV.B

Lucia Garčárová

V.A

PaedDr. Silvia Goliašová

V.B

Ing. Slávka Kaňuščáková

VI.A

Vlasta Dožická

VI.B

Jozef Balog

VII.A

Mária Čurillová

VII.B

Zuzana Solárová

VIII.A

Ing. Ondrej Šichula

VIII.B

Mgr. Miriam Beňková

IX.A

Mária Cibulková

IX.B

Henrieta Žovincová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRRZ – Rodičovské združenie pri ZŠ Sibírska 42, Prešov je riadne zaregistrované  pri Slovenskej rade rodičovských združení, Letná 68, 052 01 Spišská Nová Ves pod identifikátorom 17319617 2754 a pod názvom SRRZ – RZ pri Základnej škole, Sibírska 42, Prešov.

Toto občianske združenie samostatne spravuje  finančné prostriedky nadobudnuté formou daru.

 

Kontaktné údaje:

Občianske združenie SRRZ-RZ Prešov

Ing. Slávka Kaňuščáková, predseda RZ

Č.účtu: 4020900960/7500

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

Bankové spojenie: ČSOB a.s.