» Rodičovská rada

Školský rok: 2022/2023

Rodičovská rada pri ZŠ, Sibírska 42, Prešov

 

Trieda

Meno a priezvisko
triedneho dôverníka

Mailová adresa

I.A Bc. Michaela Turčanová mikiella0@gmail.com
I.B Vladimíra Hodošiová vladimira.hodosiova@gmail.com

II.A

Marek Žarnovský

marekzarnovsky@gmail.com

II.B

Mgr. Jana Kušnírová

kusnirova87@gmail.com

III.A

Mgr. Mária Sontagová

masontag@gmail.com

III.B

Mgr. Natália Bodnárová

natalibodnarova@gmail.com

III.C

Jana Robová

saskajanka13@gmail.com

IV.A

Magdaléna Mažeriková

magdalena.mazerikova10@gmail.com

IV.B

Natália Gurayya Palšová

ngurayyapalsova@yahoo.com

V.A

Mgr. František Bodnár

bodnar.frantisek81@gmail.com

V.B

Mgr. Michal Pindeš

mpindes@gmail.com

VI.A

Alena Lukacková

info@almapix.sk

VI.B

Jaroslava Imrichová

imrichiva.jaroslava@gmail.com

VII.A

Bc. Júlia Andrejová

julliska1@gmail.com

VII.B

Bc. Peter Karniš

p.karnis@gmail.com

VIII.A

Monika Šalamonová

monika.sek@gmail.com

VIII.B

Mária Micenková

majamice@gmail.com

IX.A

Ing. Daniela Cuperová

daniela.cuperova@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRRZ – Rodičovské združenie pri ZŠ Sibírska 42, Prešov je riadne zaregistrované  pri Slovenskej rade rodičovských združení, Letná 68, 052 01 Spišská Nová Ves pod identifikátorom 17319617 2754 a pod názvom SRRZ – RZ pri Základnej škole, Sibírska 42, Prešov.

Toto občianske združenie samostatne spravuje  finančné prostriedky nadobudnuté formou daru.

Kontaktné údaje:

Občianske združenie SRRZ-RZ Prešov

Ing. Slávka Kaňuščáková, predseda RZ

Č.účtu: 4020900960/7500

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

Bankové spojenie: ČSOB a.s.