» Rodičovská rada

Školský rok: 2020/2021 

Rodičovská rada pri ZŠ, Sibírska 42, Prešov

 

Trieda

Meno a priezvisko triedneho dôverníka

I.A

Ing. Katarína Kurucová

I.B

Natália Gurayya Palšová

I.C

Ing. Dagmar Kardošová

II.A

Mgr. František Bodnár

II.B

Mgr. Michal Pindeš

III.A

Mgr. Andrea Šinglárová

III.B

Mgr. Adela Majerčinová

IV.A

Adriana Hlávková

IV.B

Bc. Peter Karniš

V.A

Mgr. Andrea Šingľárová

V.B

Mária Micenková

VI.A

Ing. Daniela Cuperová

VII.A

PaedDr. Silvia Bačová

VII.B

Ing. Slávka Kaňuščáková

VIII.A

Vlasta Dožická

VIII.B

Miroslava Hudáková

IX.A

Mária Čurillová

IX.B

Zuzana Solárová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRRZ – Rodičovské združenie pri ZŠ Sibírska 42, Prešov je riadne zaregistrované  pri Slovenskej rade rodičovských združení, Letná 68, 052 01 Spišská Nová Ves pod identifikátorom 17319617 2754 a pod názvom SRRZ – RZ pri Základnej škole, Sibírska 42, Prešov.

Toto občianske združenie samostatne spravuje  finančné prostriedky nadobudnuté formou daru.

Kontaktné údaje:

Občianske združenie SRRZ-RZ Prešov

Ing. Slávka Kaňuščáková, predseda RZ

Č.účtu: 4020900960/7500

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

Bankové spojenie: ČSOB a.s.