» ERASMUS+

Solidarity without frontiers

V tomto i  budúcom školskom roku budú naši žiaci spolupracovať s piatimi zahraničnými školami. Pôjde o spoluprácu týchto krajín: Česko, Nemecko,

Španielsko, Turecko a Taliansko. Budeme realizovať projekt Erasmus+.

Názov nášho projektu je: Solidarity Without Frontiers (solidarita bez hraníc). Jeho cieľom je pomoc organizáciám a ľuďom, ktorí potrebujú pomoc a zároveň zviditeľniť tieto organizácie.

V rámci projektovej činnosti žiaci navštívia jednotlivé projektové partnerské krajiny. Usporiadajú týždenné stretnutie 50. zahraničných študentov a ich učiteľov v Slovenskej republike. Usporiadajú medzinárodný nadačný deň.  V priebehu nasledujúcich dvoch rokov budú pravidelne pracovať okrem iného ako dobrovoľníci v spolupráci s dobrovoľníckym centrom, pomáhať deťom so zdravotným postihnutím a asistovať v postaraní sa o opustené zvieratá. Nemalú úlohu zohrá aj spolupráca s Lesoochranárskym zoskupením VLK, ktorá má na ZŠ Sibírskej už aj svoju tradicii. Túto organizáciu a jej činnosť by sme chceli predstaviť aj našim partnerom.

Práca na projekte prinesie do života školy a života žiakov množstvo netradičných aktivít, nezabudnuteľných udalostí a zážitkov. Okrem neoceniteľných skúseností nad obzor školských lavíc až za hranicami SR ale aj EU. Žiaci našej školy využijú jazykové kompetencie v praxi. Ich práca pod vedením koordinátorky projektu - Mgr. Danky Oľhovej a medzinárodného koordinátora pána J. Kožára v spolupráci s pani M. Adamkovičovou a ostatnými pedagógmi pod vedením pani riaditeľky N. Tobiášovej prinesie pomoc darovanú tam, kde ju najviac potrebujú.

Ďakujeme žiakom, ktorí sa už aktívne a zodpovedne zapojili a pracujú na plnení projektových úloh a zároveň vykonávajú zmysluplnú a zaslúženú dobrovoľnícku prácu. Patria k nim žiaci 9.A,8.A triedy.

Sledujte s nami priebeh projektu a tešte sa na príjemné chvíle a nezabudnuteľné zážitky.

Ďakujeme.

 

 

Zhrnutie dobrodružstva - Erasmus+

Erasmus+ prezentácia na stiahnutie

 

 

SEPARKO a DOBROVOĽNÍCTVO

 

Projekt Erasmus+ v preklade Dobrovoľníctvo bez hraníc priviedol starších žiakov školy pomôcť všetkým naučiť sa separovať odpad a zvyknúť si na každodennú separáciu ŠÍRENÍM OSVETY pre mladších žiakov na 2. stupni. Žiaci 9. ročníkov zvolili zábavnú formu, ktorá bude mať 3 etapy. Budeme Vás o nich priebežne informovať.

1.etapa je hravo za nami. Deviataci dobrovoľne zhotovili náučný obrázkový plagátový

materiál, ktorý sa bude využívať aj po ich odchode na stredné školy. Práve tento materiál využili na stretnutí s mladšími žiakmi, 5. a 6. ročníkov, ktorým prezentovali svoju prácu, hravo vysvetlili podstatu a obsah ich materiálov, ktorý je zhodný s dosiahnutím cieľa krásneho projektu SEPARKO.

Cieľom ich  dobrovoľníckych aktivít je naučiť všetkých žiakov ZŠ Sibírskej separovať, veriť separácii a jej výhodám. 

Žiaci 9.A,B

 

 

Erasmus+ vo fotografii na Sibírskej

Prvý deň Erasmu na našej škole predstavujeme vo fotografii.

 

 

Solidarity without frontiers 19.10 -23.10 medzinárodná mobilita študentov na Slovensku 

Žiaci z Českej republiky, Nemecka, Talianska, Španielska, Turecka a Slovenska spolu s pedagógmi spomínaných krajín v spolupráci s rodičmi žiakov našej školy,  prežili pracovný týždeň venovaný dobrovoľníctvu.

Žiaci  školy predstavili spoluprácu so zástupcami neziskových organizácií . Dali jej konkrétnu podobu prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít, ktorých sa zúčastnilo 50 študentov zo zahraničia a 30 žiakov našej školy. Odviedli kus užitočnej práce, ktorou pomohli tým, ktorí to najviac potrebovali. Žiaci mohli počas celého týždňa komunikovať v anglickom jazyku, hostia spoznávali život v našich rodinách, vznikali nové priateľstvá detí, ale aj ich rodín. Všetci sme prežili netradičný týždeň, na ktorý budeme dlho spomínať s radosťou a nadšením.

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii mobility. Srdečná vďaka patrí rodičom, ktorí ubytovali študentov, venovali im svoj čas a ukázali im našu pohostinnosť a rodinný život na Slovensku.

Veľké ĎAKUJEM patrí aj Rodičovskej rade pri Základnej škole Sibírskej za finančný príspevok. SRDEČNÁ VĎAKA všetkým. Takúto spoluprácu školy a rodičov si všetci veľmi vážime.

Aktivity týždňa zachytené na fotografii

Pondelok:

Spoznávame dobrovoľníctvo zapojených krajín;

Detská konferencia

 

Utorok:

Stretnutie s Vlkom, zakúpenie stromu vo Vlčej pre každú krajinu;

Environmentálne maľovanie s maliarkou z Českej republiky

Spoločenský večer dobrovoľníkov projektu Erasmus+

 

Streda:

Stretnutie so seniormi zvHarmónie na Cemjate

Predstavujeme spoluprácu so SAR

 

Štvrtok:

Spoznávame činnosť Svetielka - pomoc hendikepovaným deťom;

Život autistu - odovzdanie písacích potrieb

Tatry - pýcha Slovenska

Piatok:

Charitatívny koncert pre Zorku - odovzdanie finančnej zbierky v  hodnote 1000€ Zorkinej mamke,

otvorenie  financnej zbierky pre Zorku na jej operáciu očí

Košice a jeho pamiatky

Večer dobrovoľníctva - spätná väzba

Disco večer

 


 

Zhrnutie tohto týždňa môžete vidieť aj vo videu, ktoré vytvorila nemecká skupina

Video nájdete TU.

 

Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou EU.

 

MOBILITA ČESKÁ REPUBLIKA

10 žiakov a traja pedagógovia vycestovali na medzinárodnú mobilitu študentov a nadnárodné stretnutie pedagógov v rámci projektu ERASMUS+, ktorý sa uskutočnili s finančnou podporou EU. Účastníci všetkých krajín zapojených do projektu "Dobrovoľníctvo bez hraníc " využijú každý pracovný deň v tomto týždni, aby spoznali a zapojili sa do dobrovoľníckych aktivít organizovaných Gymnáziom Olgy Havlovej, v spolupráci s mestom Ostrava.

Slovenský tím pricestoval vlakom ako prvý. Žiaci sa zoznámili s rodinami v ktorých budú ubytovaní. Privítanie bolo milé a srdečné. Pedagógov už v nedeľu večer čakalo pracovné stretnutie, na ktorom boli oboznámení s programom pre žiakov i učiteľov. Boli nám predstavené neziskové organizácie a ich fungovanie, ako aj konkrétni študenti a ich práca. Nasledovala voľná diskusia so študentami a ich učiteľmi o fungovaní dobrovoľníctva v ČR, konkrétne v Ostrave.

Pondelok bol prvým pracovným dňom pre študentov všetkých krajín, ktorí sa stretli v priestoroch školy o 7.45 hod.

Nasledovalo privítanie všetkých, rozdelenie do pracovných skupín a presun autobusom na Školský úrad  v meste. Verejní predstavitelia školstva v menovanom meste slávnostne privítali a otvorili medzinárodnú mobilitu . Vyjadrili poďakovanie všetkým za ich ťažkú, obetavú, ale potrebnú prácu, ktorú vykonávajú počas fungovania projektu. Každá krajina informovala o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie formou videa.Bolo to príjemné a milé podujatie, na ktorom  sme si všetci uvedomili, aký kus práce sa urobilo v každej krajine.

Po krátkej prestávke začali aktivity v skupinách,na ktoré sme sa dostali p MHD.

Naši žiaci sa mohli oboznámiť s fungovaním spolupráce s neziskovou organizáciou Brána, ktorá zameriava svoju činnosť na vozičkárov a spestrenie ich života. Hendikepovaní ľudia odkázaný na voziček, pripravili 5 workshopov, ktoré robili spolu s našimi žiakmi. Toto stretnutie bolo úžasné, vznikli nové priateľstvá a radosť na obidvoch stranách.

Iná skupina navštívila domov seniorov - Korýtko, kde aktivity boli zamerané na prácu so starými ľuďmi. Tu si mal možnosť každý mladý človek uvedomiť, že raz zostárne a odpovedať si na otázku prečo táto činnosť je potrebná a mala by sa stať samozrejmosťou.

Dobrovoľnícku činnosť zameranú na pomoc ľuďom,ktorí sa starajú o túlavé zvieratá mali možnosť žiaci spoznať a porovnať si ju s rovnakou prácou.  v iných krajinách, v dome panej, ktorá sa stará o 60 psíkov a mačiek.

Aktivity ukončila debata o ich obsahu a potrebe, kde odzneli veľmi pekné myšlienky mladých.

Pedagógovia sa po večeri stretli na nadnárodnom stretnutí, ktorého obsah bol zameraný na hodnotenie fungovania dobrovoľníctva v jednotlivých krajinách. Seminár  poukázal na rozdielnosť, ktorú  pozorujeme hlavne v legislatíve a štátnej podpore.

UTOROK - 1. 12. 2015

Deň venovaný workshopom, ktoré boli v miestnostiach školy:

Ty ako vozičkár

Žiaci sa mohli vžiť do roly hendikepovaného človeka, odkázaného na pohyb na vozíčku. Museli zdolávať bežné situácie s ktorými sa stretáva človek s takýmto postihnutím.Vyskúšali si aj niektoré športové aktivity-basketbal, na ktorom si uvedomili obtiažnosť pohybu a veľké telesné zaťaženie na ruky.

Origamy

Slovenskému tímu sa podarilo vyrobiť 11 hviezd, lodičky a množstvo iných vecí, ktoré budú venované nejakej organizácii.

V popoludňajších hodinách hosťujúca krajina pripravila hosťom výlet do BESKYD.

Deň končil pripravou na benefíciu.

 

Erasmus+ vo fotografiách: