» Plán práce

PLÁN PRÁCE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE


Október:


Privítanie čitateľov, Oboznámenie s knižničným poriadkom
 Piknikové čítanie
Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

Jesenný škriatok – Knihy návodov a inšpirácií


November:


November „Starká, starký, prečítaj mi rozprávku!“ zážitkové čítanie starkých
Ako som sa stal spisovateľom – tvorba žiakov


December:


Zima v knihách – zážitkové čítanie o ročnom období

Vianoce – vyrábanie záložky do knihy s vianočným motívom 
Objednanie a doplnenie knižného fondu o nové tituly


Január:


Čítačka kníh – dramatizované čítanie a tvorivé dielne

„Uhádneš, či neuhádneš?“ – hádankové popoludnie pre 1.stupeň


Február:


Les ukrytý v knihe

Súťaž v prednese

Tvorba vlastného leporela alebo knihy s cieľom rozvíjať fantáziu, predstavivosť a slovnú zásobu žiakov


Marec:


Beseda so spisovateľom

Svetový deň poézie /21.3./

Medzinárodný deň bábkového divadla /21.3./


Apríl:


Zahrajme sa na spisovateľa – detská tvorba

Medzinárodný deň detskej knihy /2.4./

Týždeň hlasného čítania 


Máj:


Čítajme si – čitateľský maratón
Tvoríme obal knihy – detská rozprávková ilustrácia


Jún:


Súboj o  „Najčitateľa“ a „Kráľa čitateľa“
Vrátenie kníh, Koncoročná revízia knižničného fondu

 

 

Celoročné úlohy:

- zúčastniť sa aktivít organizovaných knižnicou P.O.Hviezdoslava na Exnárovej ul. Prešov

- viesť netradičné hodiny literárnej výchovy v knižnici

 

Ďalšie aktivity budú doplnené v priebehu školského roka, podľa potreby.