» Informatika

 

!!! Písomka 2 - 6. ročník !!!/public/media/files/6.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%20-%20P%C3%ADsomka%202%281%29.xlsx

 

 5. ročník: 

Učebné texty sú postavené odbornejšie, aby sa žiaci zoznámili s pojmami v informatike. !!! Nemusia sa ich učiť naspamäť !!! Majú vedieť, len tieto informácie prakticky použiť.

Učebné texty:

1. časť

2. časť

 

Pracovné listy:

List č. 1

List č. 2

List č. 3

List č. 4

List č. 5

List č. 6

 

Učebné videá:

Word - viacúrovňový zoznam

Word - práca s tabuľkou

Word - práca s obrázkami

Word - práca s tabulátormi 1

Word - práca s tabulátormi 2

Word - práca s tabulátormi 3

 

Písomky:

Na vyriešenie týchto úloh môžeš použiť čokoľvek (internet, naše učebné texty, ...), okrem pomoci svojho spolužiaka. Skrátka pomôž si ako sa len dá a urob tieto úlohy.

1. písomná práca

Záverečná písomka 

2. písomná previerka

 

6. ročník:

Učebné texty sú postavené odbornejšie, aby sa žiaci zoznámili s pojmami v informatike. !!! Nemusia sa ich učiť naspamäť !!! Majú vedieť, len tieto informácie prakticky použiť.

Učebné texty:

Teória - MS EXCEL

Učebné videá:

Formátovanie

Vloženie WordArtu a KlipArtu

Formátovanie buniek a ohraničenie

Vloženie textu a vzorca

Vloženie vzorca a inteligentné kopírovanie

Pracovné listy:

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4

 

 

 7. ročník: 

Písomka 7. ročník

 

 8. ročník: 

Teória o počítačoch:

Prezentácia - PC a jeho súčasti

 

Imagine - programovanie:

Teória Imagine  (teória + riešené úlohy)