» Informatika

 

Písomka 5. ročník

Písomka pre 6. ročník

 

http://app.robotemil.com/emil4?language=sk-sk

zssibirska@zssibirska.sk

https://app.robotemil.com/emil3/v1.36.21/?language=sk

 

Ako postupovať pri vytváraní prezentácie

 

Zásady pri tvorbe prezentácií

 

Jednotlivé snímky prezentácie obsahujú:

 • 1. snímka - názov prezentácie, meno prezentujúceho, názov organizácie a dátum
 • 2. snímka - cieľ – definujeme cieľ, ktorý má naša prezentácia splniť (hovorili sme o tom na prvej hodine power pointu)
 • 3. snímka - osnovu – stručný popis o čom prezentácia bude (prípadne môžem použiť hypertextové odkazy – dozviete sa neskôr čo sú hypertextové odkazy)
 • ďalšie snímky – samotný obsah prezentácie
 • predposledná snímka - použitú literatúru, zdroje z ktorých ste čerpali (t.j. zoznam stránok, ktoré ste použili alebo aké učebnice)
 • posledná snímka - poďakovanie za pozornosť prípadne aj kontakt na autora(ak si to situácia vyžaduje – spätná väzba prípadne konzultácie)

Zásady pre jeden snímok

 • obsahuje najviac 12 až 15 riadkov
 • rozsah prezentácie min. 10 - 15 snímok
 • text prezentácie je obyčajne vo forme odrážok (nie vo forme viet)
 • nesnažíme sa použiť počas jednej prezentácie viac ako 3 fonty písma
 • dávame dôraz na farebný kontrast písma, podkladu a obrázkov
 • dodržiavať jednotný dizajn pre prezentáciu ( nemeniť farby pozadia a písma pokiaľ nechcem niečo zvýrazniť na niečo upútať)
 • pri vkladaní prechodov a efektov sa nesnažme prezentáciu prehltiť, pretože to ruší
  celkový priebeh prezentácie
 • nepreháňame ani zvukové efekty, ktoré často rušia hlasový prejav toho kto prezentáciu vedie
 • vkladáme video len krátke
 • obrázky a grafy vkladáme s krátkym popisom a musia korešpondovať s témou

 

 

 

5. ročník

Teoretická časť:

Poznámky 1. časť

Poznámky 2. časť

Pomocné videá nájdete TU.

 

Praktická časť:

Pracovný list č. 1

Pracovný lisť č. 2

Pracovný lisť č. 3

Pracovný lisť č. 4

 

Pracovný lisť č. 5

Pracovný lisť č. 6

 

 

 

6. ročník

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4

Úloha 5

 

Videá EXCEL - odkaz na FB videá, v ktorých sú vyriešené úlohy 1 až 4

 

7. ročník

Bear

Butterfly

Lake

 

Videá na písomku:

Dancing turtle

Hroch a pes

Tancujúce opice

zvučka filmu

Snové fanfáry

 

8. ročník

 

Teória Imagine

Prezentácia: Počítač a jeho súčasti