» NOVINKY

V zmysle metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu a na základe rozhodnutia ministerstva školstva žiaci 5. – 9. ročníka prechádzajú na dištančnú formu výučby, pre ktorú platia nasledovné pravidlá:

Vážení rodičia. Riaditeľstvo školy, v súvislosti s Uznesením vlády Slovenskej republiky č.678 z 22.10.2020 a na základe konzultácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove obnovuje organizáciu výchovy a vzdelávania na Základnej škole Sibírska 42 v Prešove od 26.10.2020 pre žiakov 1. – 4. ročníka.

Zmena termínu jesenných prázdnin.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom a ich rodičom, pani učiteľkám, vychovávateľkám, strýkom, ujom, babkám, dedkom a susedom... ,za aktívne zapojenie sa do zberu papiera, v ktorom ...

Dôležitý oznam školy 16.10.2020, Piatok

Z dôvodu pozitívneho prípadu pedagogického zamestnanca a žiaka na ochorenie COVID-19 a rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove, riaditeľ ....

Zber papiera 12.10.2020, Pondelok

Už len pár dní ....

Mesto Prešov yhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky:  Základnej školy Sibírska 42, 080 01 Prešov u zamestnávateľa Základná škola Sibírska 42, 080 01 Prešov  ABC CVČ Októbrová 30, 080 01 Prešov u zamestnávateľa ABC CVČ Októbrová 30, 080 01 Prešov

Vážení rodičia. Riaditeľstvo školy, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a MŠVVaŠ SR zo dňa 30.09.2020 oznamuje, že naďalej upravuje podmienky ....

Jedálny lístok 30.09.2020, Streda

Zmeny v zobrazovaní jedálneho lístka

1 2 3