» NOVINKY

Exkurzia Steelpark 25.05.2024, Sobota

Dňa 23.5.2024 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie v technickom centre Steelpark v Košiciach. Interaktívna výstava ponúkla naším žiakom aktívne hranie sa s vyše ...

SPECIAL ART... 25.05.2024, Sobota

...je umelecká agentúra, ktorá sa venuje tvorbe kultúrno-vzdelávacích koncertov zameraných na elimináciu neslušného správania.

Exkurzia Orava 22.05.2024, Streda

V pondelok sme sa zúčastnili krásnej literárno-geografickej exkurzie na Oravu. Cestou sme si zopakovali všetky regióny, ktorými sme prechádzali, pohoria, ktoré nás cestou autobusom obklopovali i rieky, ktoré ...

Dňa 16.05.2024 sme sa  v ŠKD rozlúčili so študentkami SOŠP,  ktoré  s nami trávili krásne chvíle,  počas celého školského roka  v rámci svojej súvislej praxe. Rozlúčka bola dojímavá, ale zároveň veľmi veselá a podnetná. Na školskom  dvore sme si zasúťažili,...

Mobilné planetárium 21.05.2024, Utorok

Dňa 20.5. sa žiaci prvého stupňa zúčastnili  výuky prvouky a prírodovedy v mobilnom planetáriu, kde im boli odprezentované témy o slnečnej sústave a živá príroda - rast stromov, význam pre človeka. Netradičná hodina, netradičné prostredie, získanie nových vedomostí i odpovedí na otázky existencie boli témou dňa.

Žiaci na výtvarnom kružku vytvárali kreatívne dielka z odpadu ako sú plasty, rolky od toaletného papiera či kartón. Využili staré výtvarné potreby a vyrobili si ...

Akos Avoláš 20.05.2024, Pondelok

Žiaci 1.B.  sa dňa 20.5. zúčastnili tvorivého čítania v knižnici P.O. Hviezdoslava na ul. Exnárová, Prešov. Veselé a zaujímavé príbehy o malom ...

Dňa 15.5.2024 sa žiačky Hanka Dožická, Miška Obertová, Alenka Micenková a náhradnička Bianka Gállová zúčastnili zdravotníckej súťaže „ôsmak v koži zdravotníka“ na Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého v Prešove, ktorá preverila ...

Majáles v ŠKD 10.05.2024, Piatok

Vo štvrtok 9. mája sa konal majáles pre žiakov  navštevujúcich ŠKD.  Popoludnie plné zábavy ,športových, tanečných a logických súťaži ,odmien a diskotéky… Veľká vďaka patrí ....

Žiaci 2. B na mestskom úrade 07.05.2024, Utorok

V piatok, dňa 3. 5. 2024,  žiaci 2. B triedy navštívili mestský úrad.

1 2 3