» NOVINKY

Zápis do prvého ročníka 31.03.2020, Utorok

Základné informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka + elektronická prihláška

Na základe mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí. Podľa §19 ods.(3) školského zákona: Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak- t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy.

Opatrenia ministerstva školstva 30.03.2020, Pondelok

Stručný prehľad základných informácií.

Portál bezkriedy.sk 23.03.2020, Pondelok

!!! Niektorí učitelia, Vám budú posielať materiály aj pomocou tejto možnosti !!! Virtuálna knižnica pre žiakov a rodičov Portál „bezkriedy.sk“ predstavuje internetový systém slúžiaci žiakom a rodičom. Učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty... Najlepší pomocník pre domáce učenie.

Je tu stručný obrázkový postup, ako posielať vypracované úlohy cez mobilnú aplikáciu - teda pomocou mobilu alebo tabletu. Posielajte iba úlohy, ku ktorým učitelia vyslovene napísali, že pošlite vypracované úlohy do nejakého dátumu !!! Edupage je teraz vo veľkom nápore a je trošku problém s fungovaním.

Postup v jednotlivých krokoch, ako poslať úlohu učiteľom cez PC cez stránku edupage. Momentálne v príprave je časť posielania úloh cez mobilnú aplikáciu a bude ešte jedna časť posielanie príliš veľkých súborov cez internet.

VÁŽENÍ RODIČIA 13.03.2020, Piatok

Informujeme Vás, že pedagógovia budú využívať pre žiakov metódu dištančného vzdelávania prostredníctvom stránky edupage zameranú na utvrdzovanie a opakovanie učiva. V tejto súvislosti Vás a Vaše deti žiadame ....

V dňoch 24.2. a 26.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín . Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie .....

2 percentá z dane 09.03.2020, Pondelok

Vážení rodičia a priatelia školy, Aj v tomto školskom roku je možné pomôcť Vašim deťom darovaním 2% resp. 3% zaplatenej dane! Tento dar Vás nič nestojí, pretože ...

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove organizuje súťaže pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka v oblasti aplikovanej elektroniky ...

1 2 3