» NOVINKY

Veľkonočné prázdniny 16.04.2019, Utorok

Veľkonočné prázdniny sú  od 18.04.2019 (štvrtok) do 23.04.2019(utorok). V čase prázdnin je športová hala zatvorená !!! Nástup do školy je 24.04.2019 (streda).

Stretnutie so Včelárom. 16.04.2019, Utorok

Ako sa lepšie dá privítať jar ako stretnutím s pánom včelárom, ktorý našich malých žiakov z 1. stupňa vo štvrtok 11. apríla zasvätil do tajomného sveta včielok. Deti s otvorenými ústami ...

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2019/2020, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2019.

Riaditeľ základnej školy Mgr. Vladimír Lukáč oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení .... Počas riaditeľského voľna je športová hala zatvorená !!!

Návšteva knižnice 09.04.2019, Utorok

V našej škole sa snažíme v rámci výchovno–vzdelávacej činnosti aj o to, aby žiaci získali pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu. Preto sa  žiaci 1.B a 2.B spolu s triednymi učiteľkami vybrali na návštevu do knižnice ,,Slniečko῞.

Môj kvet 03.04.2019, Streda

Hurá, prišla jar!  Príroda sa prebúdza, slniečko začína hriať a zakvitli  prvé jarné kvety. Naši šikovní prváci nelenili  a zapojili sa do výtvarnej súťaže ,, Môj najkrajší kvet", do ktorej ich pozvala knižnica ,,Dúha″.  Ich veselé a farebné obrázky si zaslúžia pochvalu.  Spríjemňujú deň starším spolužiakom, ale aj nám - dospelým.

1. apríl - Zápis do 1. ročníka 01.04.2019, Pondelok

Aj keď prvý apríl je skôr dňom vtipov a úletov, pre mnohých bol dňom očakávania. Takýmto dňom očakávania bol pre budúcich prváčikov, ktorí ...

V utorok 26.marca 2019 sa v Humennom uskutočnili pod záštitou primátora mesta PhDr. Ing. Miloša Merička Majstrovstvá Slovenskej republiky 4-členných družstiev ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu v školskom roku 2018/2019.

Tohtoročné okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín bolo pre našu školu mimoriadne úspešné. Až trom z piatich žiakov, ktorí postúpili do okresného kola, sa podarilo dosiahnuť stupeň víťazov. ...

Národný program podpory zdravia 25.03.2019, Pondelok

Dňa 25.3.2019 sme pozvali na našu školu zástupkyne Regionálneho úradu verejného zdravia v Prešove so sídlom na Hollého 5, ktoré  v rámci preventívneho programu našej školy zrealizovali zdravotno - výchovné aktivity zamerané na žiakov  ôsmeho ročníka.

1 2 3