» NOVINKY

Spustili sme možnosť online prihlásenia alebo odhlásenia stravníka zo stravy. Pomocou tohto účtu ....

Dňa 30.09. 2019 ( pondelok ), sa žiaci druhého stupňa zúčastnia OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ), od 8:00 do 9:30 teoretická príprava, od 10:00 praktická časť.

Základné informácie.

Ponuka záujmových útvarov pre nový školský rok.

Organizácia hodín iných náboženstiev.

Dňa 10. septembra 2019 /utorok/o 16:30 hod. sa uskutoční plenárne ...

Dňa 2.9.2019 sa opäť otvorili brány škôl pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia, skúšania ...

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 a harmonogram prvých 3 dní školského roka 2019/2020

Zoznam žiakov, jednotlivých tried 1. a 5. ročníka.

Krásne letné prázdniny 04.07.2019, Štvrtok

Vedenie základnej školy Vám ďakuje za spoluprácu ....

1 2 3