» NOVINKY

Testovanie 9 2024 22.02.2024, Štvrtok

Základné informácie ohľadom Testovania 9

Fašiangy 21.02.2024, Streda

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
 kto nemá kožuška zima mu bude..” Fašiangy podľa dobových zvykov slúžili ...

Riaditeľ základnej školy Mgr. Vladimír Lukáč oznamuje, že v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005-R, po konzultácii s RÚVZ v Prešove a so súhlasom zriaďovateľa, prerušuje výchovno-vzdelávací proces ...

V 5.B si žiaci na hodinách literatúry pripravili krásne prezentácie o rôznych druhoch bábok, ktoré zabávajú deti po celom svete. Každá skupina si pre svojich spolužiakov pripravila a predviedla hru s bábkami - javajkami, maňuškami i marionetami. Takto to vyzeralo.

Pytagoriáda 2024 06.02.2024, Utorok

V dňoch 12.12.- 13.12.  2023 naši žiaci absolvovali školské kolo Pytagoriády. Matematická súťaž bola  určená pre žiakov 3. -8. ročníka.

Oznam 31.01.2024, Streda

Z dôvodu chorobnosti pracovníčok školskej jedálne a na základe odporúčania RÚVZ v Prešove ...

Krásne dekorácie sa dajú robiť aj z odpadového materiálu. O tom nás presvedčila Laura Pisarčíková, žiačka 4.A triedy pod vedením p. vychovávatelky Muličakovej, ktorá v tejto súťaži získala v ABC centre volného času krásne 1.miesto. Srdečne blahoželáme.

Vianočné prianie 22.12.2023, Piatok

Krásne Vianoce chceme Vám priať, aby mal človek človeka rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten ďalší rok za to stál.

Vianočný koncert 16.12.2023, Sobota

Rozprávkovú atmosféru školského vianočného koncertu sme si mohli vychutnať tento štvrtok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo výnimočné, neopakovateľné a radostné. Aj tento rok si naši žiaci, za pomoci ich šikovných a obetavých pani učiteliek, pripravili fascinujúci program plný piesní, tanca i hovoreného slova.

Vianočná burza 08.12.2023, Piatok

Srdečne Vás pozývame na vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční v dňoch 11.12. - 13.12. 2023 od 7:30 hod. do 8:00 hod. v priestoroch vestibulu školy. Tešíme sa na Vás.

1 2 3