» NOVINKY

Podeľ sa o svoje sladkosti 19.12.2022, Pondelok

Žiaci 4.B triedy sa rozhodli zorganizovať vo svojej triede zbierku sladkých dobrot, ktoré ....

Návšteva DSS “Ako doma” 12.12.2022, Pondelok

Dňa 12.12. 2022 žiaci 4.B triedy spolu s p. učiteľkou navštívili Domov sociálnych služieb, zariadenie pre ...

Riaditeľ základnej školy Mgr. Vladimír Lukáč oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5, po konzultácii s RÚVZ a so súhlasom zriaďovateľa udeľuje riaditeľské voľno v dňoch 13.12.2022 – 16.12.2022 ...

Žiaci 4.B  s  milou p. Garčárovou dňa 7.12. povýšili zdobenie perníkov na umenie. Neuveriteľné, aká krása vznikla pod ich rukami.

Návšteva divadla 09.12.2022, Piatok

Poplietli ste si už niekedy niečo? Alebo ste si nevedeli spomenúť na koniec nejakého príbehu? Žiakovi Floriánovi sa to stalo na hodine literatúry, keď ...

Vianočný koncert 08.12.2022, Štvrtok

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy, pozývame Vás na VIANOČNÝ KONCERT dňa 15.12.2022 (štvrtok) o 17:00 hod.

Aj tento rok prišiel Mikuláš medzi nás, aby obdaril všetky deti sladkosťami a dobrou náladou. Samozrejme nechýbali ani anjelíkovia a čerti.

Vianočná burza 07.12.2022, Streda

Vážení rodičia a žiaci, srdečne Vás pozývame na vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční vo vestibule školy v dňoch:

"Koledové" ráno 06.12.2022, Utorok

Dňa 6.12.2022 rodičia zažili  čarovné "koledové" ráno v priestoroch šatní, kde speváci z Hudobného krúžku pod vedením pani učiteľky Šaškovej krásnymi koledami spríjemnili čakanie na začiatok vyučovania.

Zimná výzdoba 02.12.2022, Piatok

“Dýchol biely mráz svoj sníčok do okien Všade vôkol nás sa zjavil biely srieň Len v očkách detí stále svieti smiech Keď zima kreslí bielu krivku striech ....

1 2 3 4 5