» NOVINKY

Matematika nás baví 01.06.2019, Sobota

Matematika nie je nuda, môže to byť aj zábava. Presvedčili nás o tom žiaci 1.stupňa svojou účasťou na matematických súťažiach, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Veď matematiku každý k životu potrebuje, bez nej nepochopíme mnohé veci okolo nás. Je lepšie,  keď veciam rozumieme ...

Naša škola sa zapojila do programu prešovskej charity počas Národného týždňa charity, kde zbierkou trvanlivých potravín chce pomôcť ľuďom v núdzi. Presný deň tejto zbierky v našej škole bude zverejnený na stránke školy.

Literárna exkurzia do Martina 29.05.2019, Streda

28. mája sme sa so žiakmi šiesteho až ôsmeho ročníka vybrali do Martina. Počas cesty boli žiaci oboznámení s reáliami a zaujímavosťami, ktoré pre nich pripravila sprievodkyňa pani Šimková. Náš program bol bohatý. Prvá zastávka bola v Literárnom múzeu v Martine, kde ...

Moje mesto môj kraj 22.05.2019, Streda

Naši žiaci spolu s učiteľmi priložili ruku k dielu a svojou prácou sa zapojili do akcie Moje mesto môj kraj. Fotodokumentácia hovorí za všetko, vyčistili rigol, vymaľovali zábradlie či vyčistili park na Sekčove od cigaretových ohorkov a iného odpadu. A to všetko LEN TAK...

Vyhodnotenie zberu papiera 22.05.2019, Streda

Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom, pani učiteľkám, vychovávateľkám, strýkom, ujom, babkám, dedkom a susedom... ,pri aktívnom zapojení sa do zberu papiera, v ktorom sme vyseparovali k recyklácii 4. 351,5 kg papiera a kartónu.

Hurá! Po roku opäť úspech! 17.05.2019, Piatok

Žiaci a učitelia našej školy opäť ukázali, že im záleží na ochrane životného prostredia aj zberom odpadovej fólie. V súťaži „Hliníkový skarabeus“ sme sa medzi prešovskými školami umiestnili na prvom mieste. Ďakujeme všetkým zapojeným!

Naša škola sa opäť zapojí spolu so svojimi žiakmi do akcie MILUJEM SVOJE MESTO. Aj touto akciou učíme ...

V pondelok 6. mája sa žiaci 1.stupňa v rámci blokového vyučovania venovali  tvorivým aktivitám, ktoré boli zamerané na financie.

Riaditeľ školy udeľuje dňa 10.05.2019 ( piatok ) riaditeľské voľno z dôvodu Rezortného dňa zamestnancov školstva . Športová hala je zatvorená !!!

Dňa 7.5.2019 sa uskutoční OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ) pre 2. stupeň. 

1 2 3 4 5