» NOVINKY

Dňa 7.5.2019 sa uskutoční OŽaZ ( Ochrana života a zdravia ) pre 2. stupeň. 

Vojaci u nás. 30.04.2019, Utorok

Našu školu dňa 26. 9. 2019 navštívili príslušníci armády z Prešova. Priniesli so sebou ukážky zbraní, výstroje a výzbroje. Deti 1. stupňa sa postupne vystriedali na šiestich stanovištiach, kde si mohli ...

„Hliníkový Skrabeus 2019“ 30.04.2019, Utorok

Aj tento školský rok sme si pripomenuli Deň Zeme okrem iného aj zberom odpadovej fólie, do ktorého sa zapojili takmer

Veľkonočné prázdniny 16.04.2019, Utorok

Veľkonočné prázdniny sú  od 18.04.2019 (štvrtok) do 23.04.2019(utorok). V čase prázdnin je športová hala zatvorená !!! Nástup do školy je 24.04.2019 (streda).

Stretnutie so Včelárom 16.04.2019, Utorok

Ako sa lepšie dá privítať jar ako stretnutím s pánom včelárom, ktorý našich malých žiakov z 1. stupňa vo štvrtok 11. apríla zasvätil do tajomného sveta včielok. Deti s otvorenými ústami ...

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2019/2020, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2019.

Riaditeľ základnej školy Mgr. Vladimír Lukáč oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení .... Počas riaditeľského voľna je športová hala zatvorená !!!

Návšteva knižnice 09.04.2019, Utorok

V našej škole sa snažíme v rámci výchovno–vzdelávacej činnosti aj o to, aby žiaci získali pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu. Preto sa  žiaci 1.B a 2.B spolu s triednymi učiteľkami vybrali na návštevu do knižnice ,,Slniečko῞.

Môj kvet 03.04.2019, Streda

Hurá, prišla jar!  Príroda sa prebúdza, slniečko začína hriať a zakvitli  prvé jarné kvety. Naši šikovní prváci nelenili  a zapojili sa do výtvarnej súťaže ,, Môj najkrajší kvet", do ktorej ich pozvala knižnica ,,Dúha″.  Ich veselé a farebné obrázky si zaslúžia pochvalu.  Spríjemňujú deň starším spolužiakom, ale aj nám - dospelým.

1. apríl - Zápis do 1. ročníka 01.04.2019, Pondelok

Aj keď prvý apríl je skôr dňom vtipov a úletov, pre mnohých bol dňom očakávania. Takýmto dňom očakávania bol pre budúcich prváčikov, ktorí ...

1 2 3 4 5