» NOVINKY

Zraz žiakov: 8:30 hod. na školskom ihrisku ...

Nájdete presný postup ako zadávať elektronickú ospravedlnenku pomocou stránky edupage alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Oznam - triedne aktívy 07.09.2022, Streda

Dňa 13.09.2022 / utorok / o 17.00 hod. sa uskutoční stretnutie s rodičmi v jedálni školy. Po jeho ukončení ...

Pre vytvorenie konta rodiča v edupage je potrebné nahlásiť triednemu učiteľovi vašu e-mailovú adresu, ktorú používate (mnohí ste tak už urobili). Ak máte e-mailovú adresu nahlásenú, tak je potrebné na vytvorenie rodičovského účtu postupovať podľa priloženého videa v tomto príspevku.

5.september bol významným dňom nielen pre nových prváčikov, ktorí prvýkrát prešli bránou našej školy, ale aj ...

Organizácia prvého dňa školského roka 2022/2023

Zoznam základných potrieb, pre jednotlivé ročníky prvého stupňa.

Koniec školského roka a oceňovanie žiakov.

Ako to celé prebiehalo ? Pozrite si fotografie ...

Koniec školského roka sa v ŠKD niesol v znamení športu, súťaži a zábavy. V spolupráci so študentkami z PU Pedagogickej fakulty ...

1 2 3 4 5