» NOVINKY

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 30.04.2021 došlo k .....

Návrat do škôl od 3.5.2021 30.04.2021, Piatok

Oznam Na základe vyhlášky ÚVZ č. 197/2021 z 28.04.2021, platnej od 29.04.2021, žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať ......

V zmysle metodického usmernenia MŠVVaŠ a odporúčania Štátneho pedagogického ústavu a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ žiaci 5. – 9. ročníka prechádzajú na prezenčnú formu výučby, pre ktorú platia nasledovné pravidlá:

Základné informácie z minedu ...

Zápis do 1. ročníka 20.04.2021, Utorok

Základná škola Sibírska Vás pozýva na zápis do 1. ročníka ...

Infografiky pre návrat do škôl

Plán adaptačného obdobia 16.04.2021, Piatok

V zmysle metodického usmernenia MŠVVaŠ a odporúčania Štátneho pedagogického ústavu a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ žiaci 8. – 9. ročníka prechádzajú na prezenčnú formu výučby, pre ktorú platia nasledovné pravidlá:

Veľkonočný pozdrav 30.03.2021, Utorok

Pokojné veľkonočné sviatky prežité v zdraví prajú zamestnanci a vedenie školy.

2 percentá z dane 29.03.2021, Pondelok

Vážení rodičia a priatelia školy, Aj v tomto školskom roku je možné pomôcť Vašim deťom darovaním 2% resp. 3% zaplatenej dane! Tento dar Vás nič nestojí, pretože ...

Veľká noc v Eperii. 28.03.2021, Nedeľa

Aj v tomto školskom roku sme reagovali na výzvu OC Eperia a vytvorili sme takéto veľkonočné vajíčka. Veríme, že v tomto predveľkonočnom čase potešia a dodajú nádej návštevníkom OC v zdravšie časy.

1 2 3