» NOVINKY

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2018/2019 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2019) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ....

Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň 10.03.2019, Nedeľa

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy na Slovensku. Prehlbuje v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť,  zmysel pre rytmus, krásu slova a kultivovanej reči.

Ktorý tretiak a štvrták je všetkovedko a má znalosti z viacerých predmetov? To sa žiaci dozvedeli dňa 5. marca 2019 po absolvovaní ....

Fašiangy v ŠKD 08.03.2019, Piatok

Fašiangy sa každoročne v našom ŠKD ukončujú veselým karnevalom. Do školy sme si priniesli nielen masky aj malé sladko-slané pohostenie. Po obede sme sa prezliekali do masiek ...

Projekt „Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta a doposiaľ sa ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí. Odborným partnerom projektu je Úrad verejného zdravotníctva SR, realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Mnoho našich žiakov má pozitívny vzťah ku knihám, čo dokázali svojím záujmom o umelecký prednes v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 5.3.2019 a zúčastnilo sa ho 15 žiakov 5. až 8. ročníka.

PREVENCIA 08.03.2019, Piatok

Dňa 7.3.2019 sa na našej škole uskutočnila preventívno-informačná prednáška, ktorú si na pozvanie našej školy pripravili zástupcovia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a prezentovali ju našim ôsmakom a deviatakom.

Elektronika hrou 05.03.2019, Utorok

V utorok 26. 2. 2019 sa v priestoroch SPŠE uskutočnilo finálové kolo súťaží, ktoré škola organizuje pre žiakov základných škôl. Finálovému kolu predchádzali ......

Milí rodičia budúcich prvákov! vedenie školy Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis 1.4.2019 (pondelok) o 16:00 v ZŠ Sibírska 42, Prešov na zápis je potrebné prísť s dieťaťom ......

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % budú prostredníctvom Rodičovského združenia použité na zlepšenie materiálneho vybavenia našich žiakov. O použití finančných prostriedkov ....

1 2 3