» Ponuka krúžkov 2023/2024

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Deň a čas

Angličtina hrou 1.stupeň I. Hvizdová pondelok  14:15

Basketbal hrou 1.stupeň

A. Kuchár

pondelok 13:30

Dekoratív

A. Poráčová, J. Kozelová

pondelok 13:30

Futbal 3.-4.ročník

V. Gombár

štvrtok  13:30

Futbal 2.stupeň

V. Gombár

štvrtok  15:00

HIP-HOP DEE FLOW

D. Stredňáková

štvrtok ZMENA         1.-3.roč. 13:30 

štvrtok 

2.-8.roč. 14:15

Hravá slovenčina

Ľ. Lukáčová

streda 14:00

Hudobný – spev, rytmus, pohyb

S. Šašková

utorok   13:00

Legobot 2.stupeň

S. Oľhová

streda 14:00

Mladý zdravotník

M. Adamkovičová

utorok 14:00

Pohybové hry 2.stupeň

M. Birnšteinová

utorok 14:00

Príprava na Testovanie 9 z MAT

S. Oľhová

štvrtok 14:00

Príprava na Testovanie 9 zo SJL

M.Petrovská

streda 14:00

Stolný tenis

M. Gábor

pondelok 15:00

streda 15:00

Šachový krúžok

V. Lukáč

streda 14:00

Športovo-pohybový pre 1.-2.roč.

M. Monoková

streda 13:30

Učíme sa ruštinu 2.stupeň

M. Tilňáková

pondelok 14:00

Veselá veda

Ľ. Gettler

piatok 13:00

Výtvarný krúžok

M. Vaľková

streda 14:00

Zaujímavá knižnica

P. Jakubová

pondelok 14:00