» Rada školy

 RADA ŠKOLY 

 

a) predseda rady školy:

 

Mgr. Jana Kozelová

b) počet členov rady školy:

 

11

c) zloženie rady školy:

 

 

- pedagogickí zamestnanci

 

Mgr. Saskia Oľhová

 

 

Mgr. Jana Kozelová

     

- nepedagogickí zamestnanci

 

Sekeráková Anna

     

- zástupcovia rodičov

 

Ing. Slávka Kaňuščáková

 

 

Mgr. Galeštoková Blanka

 

 

Jaroslava Imrichová

 

 

Mgr. Pindeš Michal

     

- za zriaďovateľa

 

Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková PhD.

 

 

Lukáš Anderko

 

 

JUDr. Martin Eštočák

 

 

Mgr. Ľuboš Micheľ