» Rada školy

 RADA ŠKOLY 

 

a) predseda rady školy:

 

Mgr. Jana Kozelová

b) počet členov rady školy:

 

11

c) zloženie rady školy:

 

 

- pedagogickí zamestnanci

 

Mgr. Saskia Oľhová

 

 

Mgr. Jana Kozelová

 

- nepedagogickí zamestnanci

 

Eva Kalatová

 

- zástupcovia rodičov

 

Ing. Slávka Kaňuščáková

 

 

Mgr. Monika Dunajová

 

 

Mgr. Miriam Beňková

 

 

Bc. Tomáš Lichvár

- za zriaďovateľa

 

 

Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková PhD.

 

 

Lukáš Anderko

 

 

JUDr. Martin Eštočák

 

 

PhDr.Marcela Holingová Antolová