» ŠKD

 

 

Zoznam detí 1.odd.p.vych.Tallová
 

1.A –  Havrilčáková  Nina

2.A - Anderko  Matej

        Bellová  Vivien

        Ješková  Marína

        Kovář  Oto

        Leško  Tomáš

        Lukáč  Tomáš

        Magačová  Tatiana

        Olejár  Jakub

        Remeta  Daniel

        Slavkovská  Sofia

        Sontágová  Lianka

        Staš  Richard

        Tekeľová  Timea

        Tomaščáková  Daniela

 

4.B -  Anderko  Patrik

        Garčár  Patrik

        Jakub  Daniel

        Košuthová  Kristína

        Majerčinová  Tamara

        Nováková  Klára

        Pindešová  Marianna

        Remeta  Dávid

        Scholtzová  Sofia

        Šišková  Antónia 

        Vencuriková  Simona

 

Zoznam detí 2.odd.p.vych.Mgr.Lichvárová

 

 1.B - Andrašíková Lea

        Balogová Nela

        Baranová Nina

        Bašistová Alexandra

        Brutovský Alex

        Hlodan Jakub

        Holub Dominik

        Hrabčáková Nicol

        Hricišák Filip

        Hubač Adam

        Jaco Matúš

        Jánošová Emília

        Košuthová Barbora

        Kuchtová Lucia

        Kušnírová Eliška

        Olejár Michal

        Pisariková Eliška

        Prokop Michal

        Štefániková Tamara

        Tanušková Timea

        Rusinko Matej

 

3.A-  Adamčínová Antónia

        Bari Jazlyn

        Gnepová Simona

        Kreheľová Yasmin

        Tallová Lilien

 

Zoznam detí 3.odd.p.vych.Mgr.Muličáková

 

1.A – 1. Bujnovská  Anna

       2. Demčák  Tomáš

       3. Hajdun  Alex

       4. Chrapčiaková Tamara

       5. Jakabová  Katarína

       6. Jakubiková  Klára

       7. Karnišová  Kristína

       8. Kralovič  Gregor

       9. Kudriková  Katarína

      10. Marčáková  Emma

      11. Neščiverová  Adela

      12. Pindeš  Maroš

      13. Straka  Patrik

      14. Strelec  Richard

      15. Svítek  Richard

      16. Tomková  Olívia

      17. Žarnovská  Mia

 

3.A –18. Fedor  Timotej

      19. Kočíš  Patrik

      20. Kohút  Bruno

      21. Lešková  Lenka

      22. Pasečiak  Max

      23. Pisarčiková  Laura

 

4.B- 24. Korinková Timea

      25. Lamošová Knape Nela

5.A –26. Zakutný  Daniel Dávid

 

 

Zznam detí 4.odd.p.vych.Bc. Turčanová

 

2.C – 1. Horváth  Jeremiáš

       2. Kapraľ  Jozef

       3. Ksenič  Valentína

       4. Kyjovská  Kristína

       5. Melník Jakub

       6. Mikluščáková  Caroline

       7. Petrenčáková  Jana

       8. Robová  Alexandra

       9. Sivák  Matúš

      10. Skiling Jonathan David

      11. Šoltysová Sofia

      12. vargová  Darina

 

4.A –13.Baranová  Chiara

      14.Benčová  Liliana

      15. Bodnár  Jakub

      16. Bodnár  Kristýna

      17. Brutvan  Matúš       

      18. Dutka   Dávid

      19. Hutníková  Anna

      20. Klembara  Denis

      21. Mojzešová  Timea      

      22. Ňachaj  Adam

      23. Olejár  Pavol

      24. Pavlíková  Karolína Nina

     25. Phuong Nguyen Ngoc Lan

      26. Stašová  Timea     

      27. Turčanová  Sofia

      28. Frištýková  Sarah  - RS

 

Zoznam detí 5.odd.p.vych.Veronika Radačovská

 

3.B – 1. Futóová  Denisa

       2. Gurayya Melika

       3. Horváthová  Martina   

       4. Jakab  Alex

       5. Kardošová  Rebeka 

       6. Kutná  Erika

       7. Majirský Timotej

       8. Marčáková Karin

       9. Mihaľ  Peter

      10. Nováková  Timea

      11. Pončáková  Emma

      12. Rusinko  Samuel

      13. Senčík  Alex

      14. Štinár Filip

      15. Tomko  Michal

      16.Vasková Mia

      17. Zakutný Dalibor

4.B -18.Doyle  Daniel Joseph

      19. Harčár  Tomáš

      20. Hodošiová  Dorota

      21. Kušnír  Matteo

      22. Mačaj  René

      23. Markuš  Alex

      24. Mihaľová  Andrea

      25. Shalan  Amina

      26. Štefanik  Samuel

       

Zoznam detí 6.odd.p.vych.Sakaliková

 

 2.B - Benčová  Bianka

        Bodnárová Branislava

        Bodnárová Izabela       

        Dzurčaninová Dominika

        Jaracz Alex

        Kijovská Michaela

        Kurucová Sofia

        Lukáč David

        Majirský Simeon

        Maníková Lara

        Mojžešová Melisa

        Nováková Nella

        Novák Sebastián

        Podsedlý Lukáš

        Šofranková Júlia

        Tatarová Nina

        Vlasatá Anabela

 

3.A   Horváthová   Monika           

       Huminskyi Vsevolod

       Jaš Matej

       Kropuchová  Sofia

       Lapšanský Matej

       Shalan Timur

       Šuca Kevin

       Urban Oliver

       Vajduľák Richard

 

Pokyny k vyberaniu detí z ŠKD

 

 

Po porade vedenia školy s vychovávateľkami, riaditeľ školy v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom ŠKD, s dôsledným a rigoróznym dodržiavaním psycho-hygienických zásad a dodržiavaním bezpečnosti v priestoroch školy, rozhodol o nasledujúcich formách opatrení  pri výbere dieťaťa z ŠKD:

1. Pri výbere dieťaťa používajú rodičia na prístup do priestorov školy a pri odchode z priestorov školy vchod pre žiakov, nie vchod služobný.

2. V snahe zachovať celistvosť  výchovnej a  vzdelávacej činnosti, dieťa môže byť z ŠKD uvoľnené v čase  od 14.45 hod.- do 15.00 hod.  a 16.00 hod.nie v intervaloch medzi týmito hodinami.

Rodičia sa do príchodu dieťaťa z triedy zdržiavajú v priestoroch šatne, nepohybujú sa svojvoľne v priestoroch školy.

V nevyhnutnom prípade, keď rodič potrebuje dieťa vybrať v inom čase, oznámi túto skutočnosť vychovávateľke písomne vopred.

Oznam pre rodičov

Vedenie ZŠ Sibírska oznamuje rodičom a žiakom, že od 12. Septembra 2012 upravuje príchod na ranné schádzanie v ŠKD nasledovne:

REŽIM ŠKD:

6,30 –  7,00 –  Príchod do rannej ŠKD

7,00 –   7,35 –  Ranné hry detí

Odchod detí do svojich tried

11,40 – 13,30 –  Obed podľa rozpisu

13,30 – 14,00 – Oddychovo-rekreačná činnosť, hry a pobyt vonku

14,00 – 14,45 –  Záujmová činnosť

14,45 – 15,00 – Prvý odchod domov, olovrant, prestávka

15,00 – 15,55 – Príprava na vyučovanie

16,00 – Upratovanie triedy, odchod detí domov

16,00 – 17,00 – Doslužba /podľa potreby, vo výnimočných prípadoch/

 

 

Zaujímavé odkazy a žiadosti:

 

Deklarácia práv dieťaťa

Predbežná prihláška do ŠKD

Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí

Prihláška dieťaťa na prázdninovú činnosť v ŠKD

Žiadosť o zmenu času odchodu dieťaťa z ŠKD

Odhlásenie zo školského klubu detí

Splnomocnenie na výber dieťaťa z ŠKD