» História

História školy

1.9.1992 – Otvorenie školy.

Šk. rok  1997/1998 – Mažoretky-Hviezdičky reprezentovali ZŠ Sibírsku na celoslovenskej súťaži mažoretiek pod názvom Krása pohybu vo Veľkom Krtíši a obsadili 1.miesto.

Šk. rok 1999/2000 – Začiatok vyučovania na 2.stupni.

Šk. rok 2000/2001 – Základná škola Sibírska ako jediná z prešovských základných škôl má internetovú učebňu s 13 počítačmi.

Šk. rok 2002/2003 – Základná škola Sibírska sa stáva samostatným právnym subjektom.

Šk. rok 2003/2004 – Brány školy opúšťajú prví deviataci školy.

Šk. rok 2005/2006 – Základná škola Sibírska zmenila svoj šat, vymenili sa okná, škola sa zateplila a vynovila sa fasáda školy.

Šk. rok 2007/2008 – Otvorenie modernej telocvične pri základnej škole.

 

Riaditelia pôsobiaci na škole od vzniku školy :     PaedDr. Vladimír Ilkovič

                                                                                  Mgr. Peter Haas

                                                                                  Mgr. Natália Tobiašová

                                                                                  Mgr. Vladimír Lukáč – súčasný riaditeľ školy