» 2. stupeň

Učitelia - 2. stupeň ZŠ – 5. až 9. ročník

Učiteľ

Aprobácia

Email

Mgr. Miriam Adamkovičová HUV - BIO miriamadamkovicova@zssibirska.sk
Mgr. Magdaléna Birnšteinová TEV - OBV magdalenabirnsteinova@zssibirska.sk
Mgr. Emília Sokolová ENV emiliadrobna@zssibirska.sk
Mgr. Vladimír Gombár TEV-OBV vladimirgombar@zssibirska.sk
Mgr. Katarína Hovancová BIO - CHE katarinahovancova@zssibirska.sk
Mgr. Ivana Hvizdová ANJ - FRJ ivanahvizdova@zssibirska.sk
Mgr. Zuzana Kačmárová SJL - ANJ zuzanakacmarova@zssibirska.sk
Mgr. Ľubomíra Lukáčová SJL - NEM lubomiralukacova@zssibirska.sk
Mgr. Saskia Oľhová MAT - TECH saskiaolhova@zssibirska.sk
Mgr. Peter Švaňa SJL - ETV petersvana@zssibirska.sk
Mgr. Mária Stedinová kat. teológia mariastedinova@zssibirska.sk
Mgr. Tomáš Suslo, PhD. FYZ - THD tomassuslo@zssibirska.sk
Mgr. Emília Tilňáková RUJ - DEJ emiliatilnakova@zssibirska.sk
Mgr. Danka Trojanovská MAT - GEO dankatrojanovska@zssibirska.sk
Mgr. Vladimír Vančo INF - MAT vladimirvanco@zssibirska.sk