» Školský psychológ

Kontakt

Mgr. Adriána Lamlechová ( rod. Lazoriková )

ZŠ Sibírska, Sibírska 42, Prešov

mail: psycholog@zssibirska.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok:   7:30 - 15:30 hod.

Utorok:       7:30 - 15:30 hod.

 

Milí žiaci, rodičia a pedagógovia,

 

ako školská psychologička som tu pre vás a neváhajte sa na mňa obrátiť v prípade potreby. Nájdete ma na
2. medziposchodí – č. miestnosti 21, každý pondelok a utorok od 7:30 do 15:30 hod.

Termín stretnutia je možné dohodnúť si osobne, ale aj prostredníctvom Edupage.

 

V akých situáciách sa na mňa môžete obrátiť?

Žiaci
 

Neváhajte za mnou prísť:

 • ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu tak, ako by si chcel/a,
 • ak nevieš, kam by si chcel/a ísť na školu a kam má tvoj život smerovať,
 • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami,
 • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach alebo doma v rodine,
 • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.,
 • ak potrebuješ pomoc s vyriešením nejakých konfliktov a hádok,
 • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,
 • ak sa často cítiš smutný/á alebo sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať,
 • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel,
 • ak sa cítiš sám/sama,
 • ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev či zlosť,
 • ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel,
 • ak sa chceš porozprávať a nemáš s kým,
 • alebo ak máš akúkoľvek inú tému, o ktorej by si sa chce/al porozprávať.

 

Rodičia
 

Obracajte sa na mňa:

 • keď potrebujete konzultovať výchovné problémy Vašich detí alebo problémy s učením,
 • keď má Vaše dieťa akékoľvek psychické problémy,
 • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.),
 • pri veľkých výkyvoch v prežívaní Vašich detí (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),
 • pri vzniknutej akútnej kríze v rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.),
 • pri kooperácii škola – rodina a iné.

 

Pedagógovia
 

Môžem s Vami spolupracovať:

 • pri riešení vzdelávacích a výchovných problémov u žiakov,
 •  pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi a iné.

 

 

Zásady práce

Školský psychológ je viazaný tajomstvom a riadi sa zásadami dôvernosti. To v praxi znamená, že informácie, ktoré sa na sedeniach od žiaka, rodiča alebo zamestnanca školy dozvie, neposúva ďalej, s výnimkou súhlasu dotknutej osoby. O prípadných výnimkách bude dotknutá osoba ústne informovaná pred začatím spolupráce.

Pri spolupráci školskej psychologičky a žiaka je nevyhnutné podpísať zákonným zástupcom dieťaťa informovaný súhlas.

Školský psychológ sa riadi etickým kódexom práce školského psychológa.

 

Kontakty pomoci – nemusíš na to byť sám/sama – pomoc existuje

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácií, kedy potrebuje poradiť alebo pomôcť. Ak by si napriek tomu chcel/a ostať v úplnej anonymite a s niekým sa poradiť, tu nájdeš užitočné odkazy:

 

Chatová a internetová poradňa IPčko.sk:  https://ipcko.sk/ (non stop)

Bezplatná telefonická linka Detskej istoty: 116 111 (non stop)

Bezplatná telefonická linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566 (non stop)

 

 

Mgr. Adriána Lazoríková
školská psychologička