» NOVINKY

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 08.03.2021, riaditeľstvo školy oznamuje, že od 29.03.2021 (pondelok),bude umožnená prezenčná forma .....

Obnova vyučovania 25.3.2021 23.03.2021, Utorok

Vážení rodičia, po konzultácii s RÚVZ v Prešove a zriaďovateľom, po dôkladnej dezinfekcii priestorov školy, obnovujeme prezenčnú výučbu žiakov 1.- 4.roč.

... mimoriadne prerušenie školského vyučovania ...

Vážení rodičia! 10.03.2021, Streda

Vážení rodičia! Na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove, z dôvodu pozitívne testovaného zamestnanca v školskej kuchyni, prechádzajú všetci ...

Važení rodičia! 07.03.2021, Nedeľa

Riaditeľstvo ZŠ Sibírska 42, Prešov Vám oznamuje, že všetci žiaci tried 2.A a 4.A prechádzajú ...

Oznam 8.3.2021 04.03.2021, Štvrtok

Vážení rodičia, riaditeľstvo školy, na základe uznesenia Vlády SR zo dňa 28.02.2021 a rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 08.03.2021, upravuje vyučovanie od 08.03.2021 nasledovne: ...

Vážení rodičia! 27.02.2021, Sobota

Riaditeľstvo ZŠ Sibírska 42, Prešov Vám oznamuje, že vyučovanie pre žiakov a učiteľov.....

Vážení rodičia! 12.02.2021, Piatok

PRIPOMÍNAME Podmienkou nástupu žiakov je  negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu  žiaka 1.stupňa ZŠ. Platnosť testu nesmie byť staršia viac ako 7 dní. Testovanie sa uskutoční v dňoch 13.02. – 14.02.2021 v priestoroch školy.

Vážení rodičia! 05.02.2021, Piatok

Riaditeľstvo školy na základe rozhodnutia ministra školstva SR oznamuje, že dňa 8.2.2021 otvára prevádzku školy pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Podmienkou nástupu žiakov je ,,,

Oznam pre rodičov 15.01.2021, Piatok

 od 18. januára 2021 - forma vzdelávania - 1. aj 2. stupeň dištančne podľa rozvrhu pre dištančné vzdelávanie

1 2 3 4