» Neprehliadnite

Vážení rodičia! Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 23.01.2020 o 17:00. Vaša účasť je nutná!

Poďakovanie 17.12.2019, Utorok

Vážení rodičia a priatelia, pre obyvateľov postihnutých tragédiou na Mukačevskej ulici č.7 zo 6. 12. 2019, sa na Vianočnom koncerte žiakov našej školy, konanom 13. 12. 2019 vyzbieralo ....

č. účtu: 4020900960/7500 IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960 VS: 20192020 KS:0308 Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

1