» Neprehliadnite

Vážení rodičia! Pozývame Vás na stretnutie rodičov žiakov, ktorí ...

Riaditeľ školy, na základe Usmernenia MŠVVaŠ k priebežnému a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v šk. roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID - 19 a po prerokovaní v Pedagogickej rade zo dňa 27.05.2021 vydáva nasledujúce kritériá hodnotenia:

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

1