» Neprehliadnite

V štvrtok k nám zavítali žiačky Strednej odbornej školy pedagogickej. Konkrétne speváčky zbor Gaudeamus, ktorý ...

"Vypni mobil, otvor knihu." 18.01.2023, Streda

"Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta." "Vypni mobil, otvor knihu." V tomto duchu sa niesli besedy o prečítanej knihe na hodinách literatúry v 5.ročníku. Každý žiak prezentoval  prečítanú knihu podľa ...

Oznam: Platby za ŠKD 13.01.2023, Piatok

Vážení rodičia, od 2. polroka šk. r. 2022/23 bude platba za ŠKD realizovaná výlučne bezhotovostne.

účet príjemcu: SK9375000000004020900960 dátum splatnosti: 30.10.2020 suma: 20,00 € účel platby: Meno Priezvisko trieda referencia platiteľa: /VS2020/SS/KS0558 názov príjemcu: ZRPS adresa príjemcu (1. riadok): RZ ZS Sibirska 42

1