10.12.2020, Štvrtok

Oznam jedálne

Na základe medializovaných informácií o zrušení dotácií na stravu pre všetky deti Vám predkladáme usmernenie ...

Na základe medializovaných informácií o zrušení dotácií na stravu pre všetky deti Vám predkladáme usmernenie k ďalšiemu postupu od 1. 1. 2021 pri poskytovaní dotácií na stravu v zmysle zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov:

Legislatívny proces pripravovaného návrhu novely zákona o dotáciách bol pozastavený a pri poskytovaní dotácií na stravu zatiaľ nedochádza k žiadnej zmene, t.j. od 1. 1. 2021 budú naďalej na poskytnutie dotácie na stravu oprávnené všetky deti pri splnení podmienok stanovených zákonom.