12.02.2021, Piatok

Vážení rodičia!

PRIPOMÍNAME Podmienkou nástupu žiakov je  negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu  žiaka 1.stupňa ZŠ. Platnosť testu nesmie byť staršia viac ako 7 dní. Testovanie sa uskutoční v dňoch 13.02. – 14.02.2021 v priestoroch školy.

PRIPOMÍNAME

 

Podmienkou nástupu žiakov je  negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu  žiaka 1.stupňa ZŠ. Platnosť testu nesmie byť staršia viac ako 7 dní. Testovanie sa uskutoční v dňoch 13.02. – 14.02.2021 v priestoroch školy.

 

Zmena oproti ostatnému testovaniu je v tom, že každý sa môže otestovať na hociktorom odbernom mieste.
 

Bližšie informácie:

https://www.presov.sk/oznamy/mesto-presov-zriadi-pocas-vikendu-vlastne-odberne-miesta.html

 

 

NEZABUDNÚŤ

Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (aktuálne znenie)

(je možné aj elektronicky cez edupage)

 

 

                                                                                                               Mgr. Vladimír Lukáč

                                                                                                           riaditeľ školy