30.04.2021, Piatok

Návrat do škôl od 3.5.2021

Oznam Na základe vyhlášky ÚVZ č. 197/2021 z 28.04.2021, platnej od 29.04.2021, žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať ......

Oznam

Na základe vyhlášky ÚVZ č. 197/2021 z 28.04.2021, platnej od 29.04.2021, žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Od 3.5.2021 predloží zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 8 ).

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 8).

Organizácia vyučovania a prevádzky školského zariadenia sa riadi manuálom Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021.