04.05.2021, Utorok

Organizácia vyučovania od 30.04.2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 30.04.2021 došlo k .....

Vážení rodičia,

 

oznamujeme Vám, že od 30.04.2021 došlo k úplnému uzatvoreniu triedy 2. stupňa / 9.B / Trieda prešla na dištančnú formu vyučovania do 14.05.2021.

 

Zároveň od 04.05.2021 sú zatvorené  1 trieda 1. stupňa  / 2.A / a 1 trieda 2. stupňa / 5.B / základnej školy z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19 u žiakov týchto tried. Obidve triedy tak prechádzajú od utorka 04.05.2021 na dištančnú formu vyučovania do 17.05.2021.