11.10.2021, Pondelok

JUNIOR AKADÉMIA PRE ŽIAKOV ZŠ

V rámci spolupráce s SPŠ Elektrotechnickou dávame do pozornosti nasledujúce neformálne voľnočasové vzdelávanie pre žiakov základných škôl.

JUNIOR akadémia SPŠE poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie pre žiakov základných škôl nad rámec povinnej školskej dochádzky, a to prostredníctvom kurzov. Kurzy budú pozostávať z dvojhodinových stretnutí (celkom 16 vyučovacích hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch SPŠE (v prípade nepriaznivej pandemickej situácie možnosť realizovať niektoré kurzy aj online) pod dozorom lektorov SPŠE v období október 2021 až jún 2022.

 

Viac sa dozviete v nasledujúcom odkaze: JUNIOR akadémia