13.10.2021, Streda

Akadémia Mateja Tótha – 3.vyučovacia hodina telesnej výchovy v 2.A triede.

Po náročnom školskom roku, kedy deti veľa času trávili pri počítačoch, učitelia, rodičia aj odborníci apelujú na ...

      Po náročnom školskom roku, kedy deti veľa času trávili pri počítačoch, učitelia, rodičia aj odborníci apelujú na nedostatok pohybu detí. V tomto období O2 Športová akadémia M. Tótha s podporou vybraných partnerov prichádza s projektom 3. hodiny telesnej výchovy na vybraných školách.

     Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu a to konkrétne 2.A trieda so svojou p. učiteľkou Zuzanou Miklošovou. Cieľom hodín je rozhýbať deti, upevniť si pohybové návyky, získať kladný vzťah k športovaniu. Škola získala sadu športových pomôcok, žiaci tričká, po absolvovaní šk. roka certifikát, ale hlavne dobrý pocit zo zdravého pohybu.