21.04.2022, Štvrtok

Cez finančné hry do reálneho života

20.4.2022 sa žiaci 1.stupňa v rámci blokového vyučovania ....

20.4.2022 sa žiaci 1.stupňa v rámci blokového vyučovania  venovali  tvorivým aktivitám, ktoré boli zamerané na financie. Na jednotlivých  predmetoch sa žiaci venovali  témam: sporenie, chudoba, bohatstvo, životné  potreby, finančný rozpočet rodiny . Netradičné vyučovanie prebiehalo prostredníctvom prezentácií, didaktických hier,  projektov,  aktivít  s pracovnými listami.

Veríme, že naši žiaci obohatili  svoje vedomosti o nové poznatky zo sveta  financií a tým získajú väčšiu  kontrolu nad nimi.

Ďakujem všetkým učiteľom 1. stupňa za pripravené aktivity.

 

Viac fotiek nájdete TU