27.04.2022, Streda

Výstava veľkonočných vajíčok v Eperii

Milí rodičia, kolegovia pedagogickí zamestnanci a naši žiaci, je ťažké zvíťaziť v nejakej súťaži, je ťažšie obhájiť víťazstvo a najťažšie je ...

Výstava veľkonočných vajíčok v Eperii

 

Milí rodičia, kolegovia pedagogickí zamestnanci a naši žiaci,

je ťažké zvíťaziť v nejakej súťaži, je ťažšie obhájiť víťazstvo a najťažšie je obhájiť víťazstvo druhýkrát. Našej škole sa to podarilo a aj v tomto roku boli naše veľkonočné vajíčka v hlasovaní označené za najkrajšie. Odmenou za víťazstvo v predchádzajúcom ročníku sú 4 kreditné karty v celkovej hodnote 1000 eurodmenou za víťazstvo v tomto roku je zájazd žiakov do ZOO v maďarskom meste Nyíregyháza.

Chcem sa úprimne poďakovať za spoluprácu obchodnému centru Eperia – Shopping mall, rodičom a priateľom našej školy za hlasovanie a predovšetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom za fantastickú a kreatívnu výzdobu veľkonočných vajíčok.

 

Mgr. Vladimír Lukáč 

riaditeľ školy