01.05.2022, Nedeľa

22. apríl- Deň Zeme

Na našej škole si ho pripomíname aj správnym triedením odpadu a zberom hliníka. Do zberu sa zapojili ...

Na našej škole si ho pripomíname aj správnym triedením odpadu a zberom hliníka. Do zberu sa zapojili všetky triedy na prvom aj druhom stupni a vyzbieralo sa 566 kg hliníka.

Poradie tried a množstvo v kg:

1.  3.B    149

2.  4.A    142,2

3.  4.B       91,5

4.  ŠKD      65

5.  5.A       31

6.  5.B       19,5

7.  2.B       13,5

8.  3.A         9,6

9.  6.B         9,5

10. 8.A        6,5

11. 1.A, 1.B, 1.C,2.A     3,5

12. 9.B        3,2

13. 6.A, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A   3

Ďakujeme.