14.10.2022, Piatok

Jesenný škriatok

V dňoch od 24.10. – 26.10. 2022 sa na našej škole uskutoční výstava jesenných škriatkov, ktoré zhotoví žiak v spolupráci so svojimi rodičmi, či súrodencami na dobrovoľnej báze. Vaše prekrásne diela ...

V dňoch od 24.10. – 26.10. 2022 sa na našej škole uskutoční výstava jesenných škriatkov, ktoré zhotoví žiak v spolupráci so svojimi rodičmi, či súrodencami na dobrovoľnej báze. Vaše prekrásne diela musia byť vyrobené z prírodných materiálov, ktorý určite nájdete v záhradách, lúkach, či v lese. Donášať ich však môžete len od 24.10. do  26.10.2022. Vo štvrtok 27. 10. 2022 bude v dopoludňajších hodinách prebiehať oceňovanie prác.

Umiestniť ich môžete na svoje skrinky v šatniach. Každá práca musí byť označená menom a triedou autora. Tešíme sa na vaše umelecké diela. V piatok 28.10.2022 si práce môžete odniesť domov, nech zdobia aj váš príbytok. 

Tešíme sa na vaše umelecké diela.