25.10.2022, Utorok

POČÚVAJ MA ! alebo Ako nestratiť hlavu v mobile...

POČÚVAJ MA ! alebo Ako nestratiť hlavu v mobile...

je názov predstavenia pre deti a mládež venované boju proti násiliu a kyberšikane, ktoré si mali možnosť pozrieť žiaci 6. – 9. ročníka v piatok 21.10. v kine Scala.

Predstavenie  bolo naštudované a odprezentované s použitím výrazových prostriedkov blízkych deťom v tomto veku  - reč, hudba v štýle hip - hopu  , rapu , prepletené videoprojekciou a  tieňohrou.

Ale najdôležitejší bol príbeh dvoch mladých ľudí, ktorých životy ovplyvnila kyberšikana. Ukázal nám, ako máme reagovať na šikanovanie, že nemôžeme byť ľahostajní k svojmu okoliu a musíme spolu komunikovať.