21.12.2022, Streda

Oznam jedálne

Od 1. 1. 2023 sa mení príspevok na stravovanie v školskej jedálni. Zariadenia školského stravovania v meste Prešov ostávajú v 3. finančnom pásme.

O Z N A M

 

Od 1. 1. 2023 sa mení príspevok na stravovanie v školskej jedálni.

Zariadenia školského stravovania v meste Prešov ostávajú v 3. finančnom pásme.

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ:

1. stupeň:

Klasický stravník..............2,-€/deň................40,-€/mesačne

Stravník s diétou..............2,30/deň...............46,-€/mesačne

 

2. stupeň:

Klasický stravník..............2,20/deň................44,-€/mesačne

Stravník s diétou.............2,50/deň.................50,-€/mesačne

 

Stravné na mesiac JANUÁR je potrebné uhradiť do 25.12.2022.